Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Икономически обзор декември 2010

  31.12.2010

  Райфайзенбанк (България) ЕАД преустановява изпращането на Месечния икономически обзор по електронна поща.

   
  • През третото тримесечие икономическият растеж се ускори до 1% на годишна база. Основен фактор беше бързото нарастване на износа, положително бе развитието и на услугите и селското стопанство.
  • Потреблението се влоши, което доведе до рекордно високо ниво на националните спестявания – над 22% от БВП за периода октомври 2009 г.-септември 2010 г., при под 9% през 2007 г.
  • Очаквано за октомври, текущата сметка премина на отрицателна територия (111.3 млн. евро). Акумулираният баланс от началото на годината е все още положителен в размер на 348.5 млн. евро.
  • През третото тримесечие стопяването на търговския дефицит бе основно вследствие на баланса на суровини и материали, и по-специално на тези за производство на храни.
  • През ноември инфлацията бе 0.7% спрямо октомври. Основно тя се дължи на нарастването на цените на храните, горивата и топлоенергията. Натрупаната от началото на 2010 г. инфлация е 4.1%, като до края на декември е възможно тя да надхвърли 5%.
  • През третото тримесечие на 2010 г. производителността на труда нарасна в реално изражение с 6.4% на годишна база.
  • През октомври безработицата продължи да спада, като достигна 8.92%. Основният фактор бяха програмите за субсидирана заетост, но същевременно търсенето на труд очаквано започна да отслабва поради сезонни фактори.
  • През октомври бюджетът реализира дефицит от около 385 млн. лв. (1.9 млрд. от началото на годината). Въпреки това, очаква се дефицитът да бъде под планирания за 2010 г. Към 31 октомври фискалният резерв възлизаше на около 6.4 млрд. лв.
  • През ноември депозитите на домакинствата нараснаха рекордно – с 415 млн. лв., а тези на нефинансовите предприятия – с около 96 млн. лв. Кредитният растеж остана слаб – кредитите към нефинансовите предприятия нараснаха със 111 млн. лв., а за домакинствата – с около 44 млн. лв.
   

  Райфайзен Рисърч, Виена

  Тримесечен икономически обзор за България и още над 250 публикации на английски и немски език с информация за 24 държави и повече от 150 компании се публикуват на официалната интернет страница на Райфайзен Рисърч.

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.