Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Икономически обзор за април 2011

  30.04.2011

  Райфайзенбанк (България) ЕАД преустановява изпращането на Месечния икономически обзор по електронна поща.

   
  • През първите два месеца на 2011 г. темпът на растеж на промишленото производство се ускори до двуцифрени стойности. Оборотът в промишлеността нарасна значително и на външния, и на вътрешния пазар.
  • Продължава спадът на строителната продукция. Същевременно, за първи път от края на 2007 г., през първо тримесечие на 2011 г. бе отчетено нарастване на годишна база на площта, за която са издадени разрешителни за строеж.
  • Налице са индикации за подобряване на вътрешното търсене, след като през януари и февруари оборотът в търговията отбеляза реален растеж (3.2%).
  • През март инфлацията се ускори до 5.6% на годишна база. На месечна база тя е 0.6%, като забавянето спрямо февруари се дължи на сезонни фактори и известното нормализиране на цените на световните пазари на храни.
  • Безработицата спадна през март с почти 10 хил. души и достигна 9.52%. Въпреки това, нивото й остава високо. По-осезателно раздвижване на пазара на труда се очаква едва в края на тази и началото на следващата година.
  • Консолидираният държавен бюджет завърши с излишък от 8.6 млн. лв. през март. За това допринесоха както по-високите приходи, така и по-ниските разходи.
  • Лошите и преструктурираните кредити на фирмите намаляха с 49 млн. лв. през март. При потребителските кредити те нараснаха с 24 млн. лв., а при жилищните – с 59 млн. лв.
  • Поведението на спестовност на домакинствата остана без особена промяна – през март депозитите им се увеличиха с 212 млн. лв. Това е косвено потвърждение за изключително бавното възстановяване на потребителското доверие.
  • През февруари текущата сметка отново отбеляза излишък (208 млн. евро). На годишна база тя се подобри значително, като с основен принос бе намалението в изплатения доход от лихви по преки чуждестранни инвестиции. Търговският дефицит се сви с близо три четвърти, поради все още изпреварващото нарастване на износа на стоки спрямо това на вноса.
  • Финансовата сметка остана отрицателна и през февруари, в резултат на нетни изходящи потоци по всичките є основни компоненти. Преките чуждестранни инвестиции в страната бяха с отрицателна стойност, поради намаление на задължения към свързани предприятия.
   

  Райфайзен Рисърч, Виена

  Тримесечен икономически обзор за България и още над 250 публикации на английски и немски език с информация за 24 държави и повече от 150 компании се публикуват на официалната интернет страница на Райфайзен Рисърч.

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.