Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Икономически обзор за август 2011

  31.08.2011

  Райфайзенбанк (България) ЕАД преустановява изпращането на Месечния икономически обзор по електронна поща.

   
  • През второто тримесечие икономиката нарасна с 1.9% по сезонно изгладените данни от експресната оценка на НСИ, стойността е по-ниска от прогнозата на Райфайзен РИСЪРЧ за растеж от 2.4%.
  • Растежът на износа с очаквано забавяне до 11.6%, въпреки това остава висок. Наблюдава се известно възстановяване на вътрешното търсене – експресните оценки показват, че потреблението е нараснало с 1%, а инвестициите в основен капитал – с 9.5%. Възможно е обаче данните за инвестициите да бъдат ревизирани надолу.
  • Продължава поевтиняването на храните, нулева инфлация през юли задържа ценовото равнище по-ниско от очакваното.
  • Заетостта през второто тримесечие на годината нараства бавно – само с 43 хил. души спрямо първото тримесечие. Това е най-слабото нарастване за второ тримесечие от 2003 г. насам, като изключим кризисната 2009 г.
  • Безработицата остава сравнително висока през второто тримесечие – 11.2%, което продължава да рефлектира негативно върху доходите и потенциала за потребление.
  • Бюджетният баланс към края на юли е отрицателен в размер на 1% от БВП. Изпълнението на бюджетната цел за 2.5% дефицит в края на годината изглежда напълно постижима.
  • Фискалният резерв към края на юли е 4.9 млрд. лв. и наближава законовия минимум от 4.5 млрд. лв. Това предполага по-активно дългово финансиране в оставащите месеци до края на годината.
  • Депозитите на домакинствата нарастват през юли с около 445 млн. лв., което може да се интерпретира като влошаване на очакванията за средата и връщане към натрупване на предпазни спестявания.
  • Нетните чуждестранни активи на банките се подобряват с малко повече от 1 млрд. лв. за юли, след направените от тях депозити в чужбина за приблизително същата сума.
  • И през юни излишък по текущата сметка – 164 млн. евро. За полугодието достигна 1.4% от БВП.
  • Подобно на предходния месец и през юни бе реализиран изходящ финансов поток по портфейлни инвестиции (96 млн. евро), с което финансовата сметка бе с дефицит от 80 млн. евро.
  • През юни размерът на нетните преки инвестиции в страната отново бе минимален (20 млн. евро), а с натрупване от началото на годината той остана отрицателен.
   

  Райфайзен Рисърч, Виена

  Тримесечен икономически обзор за България и още над 250 публикации на английски и немски език с информация за 24 държави и повече от 150 компании се публикуват на официалната интернет страница на Райфайзен Рисърч.

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.