Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Икономически обзор за декември 2011

  31.12.2011

  Райфайзенбанк (България) ЕАД преустановява изпращането на Месечния икономически обзор по електронна поща.

   
  • Съгласно отчетните данни на НСИ, растежът на БВП през третото тримесечие беше 2.3% на годишна база. Вътрешното търсене нарасна с 5% и измести външния сектор от водещото място по приноси към нарастването на БВП.
  • Нарастването на компенсацията на наетите лица общо за икономиката достигна 12.6% номинален растеж на годишна база, което оказа благоприятен ефект върху динамиката на потреблението. Обемът на инвестициите се увеличи с 9.5%, но нарастването се дължеше единствено на изменението на запасите.
  • Спестяванията като дял БВП през третото тримесечие спаднаха до 25.1%, след като се покачваха непрекъснато от началото на рецесията.
  • Инфлацията за месец ноември 2011 г. бе 0.3% спрямо октомври. Числото бе по-ниско от очакваното. Средногодишната инфлация спадна до 4.4%.
  • През третото тримесечие производителността на труда нарасна с 5.7% на годишна база. Това е шестото тримесечие с растеж на показателя над 5%.
  • Натрупаният за първите единадесет месеца на годината бюджетен дефицит достигна 1.4% от БВП. Стойността продължава да бъде значително по-ниска от заложените 2.5% за 2011 г. Фискалният резерв възлезе на 5.3 млрд. лв.
  • През декември Fitch потвърди рейтинга на България на BBB-, като промени перспективата от „положителна” на „стабилна”. Standard&Poor's също потвърди рейтинга на страната на BBB, като запази стабилната перспектива.
  • В края на ноември валутните резерви на страната бяха 13.2 млрд. евро, като покриваха 183.3% от паричната база (при изискване за покритие от 100%).
  • През ноември делът на лошите и преструктурираните кредити достигна 22.1%. Месечният им темп на нарастване бе 0.9%, като в известен смисъл бе налице нормализиране след по-резкия скок на показателя през октомври.
  • През октомври текущата сметка бе с дефицит от 142.1 млн. евро. Влошаването се дължеше на увеличения внос вследствие на подобреното вътрешното търсене. Все пак, от началото на годината текущата сметка акумулира излишък (1.3 млрд. евро), като на годишна база балансът се е подобрил с 1 млрд. евро.
  • През октомври 2011 г. финансовата сметка реализира положителен месечен баланс – 163.4 млн. евро. Поради изходящите финансови потоци от началото на годината, към края на октомври натрупаното отрицателно салдо бе 1.5 млрд. евро.
  • Нетните ПЧИ бяха с най-голямо положително салдо сред основните компоненти на финансовата сметка – 132.3 млн. евро, увеличавайки се със 66.2 млн. евро спрямо октомври 2010 г. С натрупване от началото на годината обаче размерът им се сви с 41% на год. база. Спадът на притока на ПЧИ в страната през 2011 г. се дължи основно на преработващата промишленост.
   

  Райфайзен Рисърч, Виена

  Тримесечен икономически обзор за България и още над 250 публикации на английски и немски език с информация за 24 държави и повече от 150 компании се публикуват на официалната интернет страница на Райфайзен Рисърч.

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.