Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Икономически обзор за февруари 2011

  28.02.2011

  Райфайзенбанк (България) ЕАД преустановява изпращането на Месечния икономически обзор по електронна поща.

   
  • През четвъртото тримесечие на 2010 г. растежът на БВП се ускори до 2.1% на годишна база (според експресните оценки на НСИ). Основната причина беше забавянето на спада на вътрешното търсене.
  • Износът на стоки и услуги продължи да бъде двигател на икономическия растеж. Темпът на нарастване обаче се забави поради по-високата база от предходната година. Възстановяването на вноса набра скорост и се очаква тази тенденция да продължи и през 2011 г.
  • Инфлацията през януари беше 0.6% спрямо декември, а отчетената стойност на годишна база беше 4.5%. Храните продължиха да бъдат основният проинфлационен фактор.
  • През последното тримесечие на 2010 г. безработицата достигна най-високата си стойност от първото тримесечие на 2005 г. насам – 11.2%. Почти 150 000 души са загубили работата си през 2010 г. Състоянието на трудовия пазар остава основен риск за вътрешното търсене.
  • Дефицитът на държавния бюджет възлезе на 477 млн. лв. през януари, като принос за него имат и значителните лихвени плащания (около 1/3 от дължимите за 2011 г.). Фискалният резерв намаля с 600 млн. лв. спрямо декември 2010 г.
  • През януари 2011 г. кредитите за нефинансовите предприятия нараснаха с 98 млн. спрямо декември, а тези за домакинствата спаднаха с 63 млн. лв.
  • През декември балансът на текущата сметка беше отрицателен (-240 млн. евро). За цялата 2010 г. текущата сметка отбеляза рекордно подобрение, като дефицитът й спадна до 0.8% от БВП (9.9% през 2009 г.). С основен принос за подобрението бе спадът на търговския дефицит, нарастването на салдото на услугите и увеличените нетни входящи текущи трансфери.
  • Брутният външен дълг (БВД) на страната спадна до 102.3% от БВП към декември 2010 г., при 107.9% година по-рано. През последните два месеца на годината тенденцията на чувствително намаляване на чуждестранните задължения от страна на банковия сектор бе преустановена.
   

  Райфайзен Рисърч, Виена

  Тримесечен икономически обзор за България и още над 250 публикации на английски и немски език с информация за 24 държави и повече от 150 компании се публикуват на официалната интернет страница на Райфайзен Рисърч.

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.