Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Икономически обзор за май 2011

  31.05.2011

  Райфайзенбанк (България) ЕАД преустановява изпращането на Месечния икономически обзор по електронна поща.

   
  • Икономическото възстановяване продължи според очакванията: през първо тримесечие на 2011 г. БВП отбеляза реален растеж от 2.5% на годишна база.
  • Обемът на износа отново се увеличи значително – 22.2% на годишна база. Това доведе и до нарастване на добавената стойност в индустрията. Благоприятното развитие на външния сектор има все още твърде слабо отражение върху икономическата активност на вътрешния пазар.
  • През април инфлацията се забави до 0.2% поради сезонни фактори. Възможно е през следващите няколко месеца да има отново по-висока инфлация, като по-съществено забавяне се очаква през втората половина на годината.
  • Заетостта намаля със 133 хил. души през първото тримесечие, коефициентът на безработица достигна 12%. Показателите обясняват до голяма степен продължаващия спад във вътрешното търсене. Пазарът на труда остава основен рисков фактор за развитието на икономиката.
  • За втори пореден месец бюджетът е на излишък – през април салдото е положително в размер на 190 млн. лв., като вноската в държавния бюджет от страна на БНБ е с основен принос. Фискалният резерв не нараства и остава на нивото си от март – 4.7 млрд. лв. Причината са финансиращи операции за сметка на ЕС, средствата по които се очаква да бъдат възстановени на България
  • Ускорява се растежът на кредита за нефинансовите предприятия – нарастването през април е с 223 млн. лв. Същевременно депозитите на домакинствата забавят увеличението до 126 млн. на месечна база. Нарастването на лошите и преструктурираните кредити отново се ускорява главно поради лошото състояние на пазара на труда.
  • През март текущата сметка реализира излишък от 87 млн. евро. С това натрупаният от началото на годината излишък достигна 252.8 млн. евро, при дефицит от 554.2 млн. евро за същия период на 2010 г.
  • През летните месеци се очаква забавяне на растежа на износа на стоки. В същото време, положителното салдо на услугите ще нарасне, поради очакваните приходи от туризъм, с което излишъкът по текущата сметка допълнително ще се увеличи.
  • Изтичането на финансови средства от страната през март е нетно 357 млн. евро и се дължи на погасяване на заеми към преки инвеститори. С основен принос бе преработващата промишленост, която реализира значителен растеж на приходите си, поради благоприятното развитие на износа.
  • През май Fitch Ratings ревизира перспективата по рейтинга на България от отрицателна на положителна, вследствие на балансирането на текущата сметка, консолидацията на бюджета и намаляването на външния дълг. Очаква се в близко бъдеще Moody’s да повиши рейтинга на страната от Baa3 на Baa2.
   

  Райфайзен Рисърч, Виена

  Тримесечен икономически обзор за България и още над 250 публикации на английски и немски език с информация за 24 държави и повече от 150 компании се публикуват на официалната интернет страница на Райфайзен Рисърч.

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.