Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Икономически обзор за ноември 2011

  30.11.2011

  Райфайзенбанк (България) ЕАД преустановява изпращането на Месечния икономически обзор по електронна поща.

   
  • През третото тримесечие на 2011 г. икономиката продължи да се възстановява, но отбеляза относително слабо нарастване от 1.3% на годишна база според експресните сезонно изгладени данни на НСИ. Като цяло, данните са съвместими с прогнозата ни за растеж от 2% за цялата 2011 г.
  • Потреблението, което нарасна през тримесечието с 1.7% в реално изражение, постепенно измества износа като основен двигател на възстановяването. Въпреки това, динамиката на потреблението остава трудна за прогнозиране.
  • От страна на предлагането, индустрията и услугите са с положителен принос за нарастване на брутната добавена стойност през тримесечието.
  • Октомврийската инфлация беше 0.8%, след като се проявиха първите ефекти от настъпването на есента. Натрупаната от началото на годината инфлация е 2.3%.
  • През третото тримесечие заетостта се повиши с 2.9% спрямо второто, главно поради сезонната активност в туризма и селското стопанство. Безработицата спадна до 10.2%. На годишна база продължава да се наблюдава спад на заетостта, съответно покачване на безработицата.
  • Бюджетният дефицит остана на ниво 1.1% от БВП през октомври, след като превишението на разходите над приходите за месеца беше само 16.1 млн. лв. Фискалният резерв се повиши до 5.3 млрд. лв.
  • Годишният темп на нарастване на паричния агрегат М3 се забави до 9.6%. На месечна база той дори отбеляза спад от 0.5%, в синхрон с очакванията за отслабване на икономическата активност.
  • Официалните резерви достигнаха през октомври най-високата си стойност за последните 35 месеца – 13.2 млрд. евро, а покритието на паричната база с резерви се повиши до 183.3%, гарантирайки стабилността на валутния борд.
  • Кредитите за нефинансовите предприятия нараснаха през октомври със 133.5 млн. лв. спрямо септември, докато тези за домакинствата се увеличиха с едва 1.5 млн. лв. Сравнително високо нарастване бе отчетено при лошите и преструктурираните кредити, чийто дял достигна 22%. През месеца нефинансовите предприятия изтеглиха депозити в размер на 359.5 млн. лв., докато домакинствата продължиха да спестяват и техните депозити се увеличиха със 132.5 млн. лв.
  • През септември текущата сметка отново бе с положителна стойност – 120 млн. евро. Натрупаният за първите девет месеца излишък достигна 1.5 млрд. евро, приблизително 4% от прогнозирания за годината БВП.
  • Финансовата сметка за месеца е балансирана, но все още е рано да се говори за приключване на процеса на изтичане на финансови средства. По линия на портфейлните инвестиции бе осъществен финансов поток от 250 млн. евро, който основно се дължеше на инвестиции в инструменти на паричния пазар от страна на частния небанков сектор.
   

  Райфайзен Рисърч, Виена

  Тримесечен икономически обзор за България и още над 250 публикации на английски и немски език с информация за 24 държави и повече от 150 компании се публикуват на официалната интернет страница на Райфайзен Рисърч.

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.