Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Икономически обзор за октомври 2011

  31.10.2011

  Райфайзенбанк (България) ЕАД преустановява изпращането на Месечния икономически обзор по електронна поща.

   
  • Благоприятното развитие на промишлеността продължи и през август, промишленото производство нарасна с 2.4% на годишна база. Същевременно неблагоприятните тенденции в строителството се задълбочиха и строителната продукция се сви с 8.3% на годишна база.
  • Оборотът в търговията отбеляза спад от 2.5% на годишна база през август. Оборотът в търговията на едро спадна с 4.3%, а този в търговията на дребно – с около 3%. В резултат на това, може да се очакват слаби резултати по отношение на съвкупното потребление и за третото тримесечие на 2011 г.
  • Регистрираната през септември месечна инфлация беше 0%. Основната причина за това бяха нетипично благоприятните за този период на годината климатични условия за селското стопанство. В по-малка степен допринесоха спадовете на цените на международните пазари и слабото вътрешно търсене.
  • Коефициентът на безработица продължи да се повишава плавно – до 11% по сезонно неизгладените и 11.9% по сезонно изгладените данни за месец септември. Причините са основно сезонни, но като индикатор за слабостите на трудовия пазар следва да се има предвид и сравнително слабото нарастване на заетостта през лятото въпреки активния сезон.
  • За първите девет месеца на годината бюджетният дефицит достигна 1.1% от прогнозния БВП. Тъй като до края на годината остават само три месеца, шансовете за реализиране на по-добър бюджетен баланс от заложения нарастват. Фискалният резерв беше 5.1 млрд. лв. в края на септември.
  • Валутните резерви на страната възлязоха на 13.1 млрд. евро в края на септември. Те покриваха 180.7% от паричната база, при изискване за минимум 100% като гаранция за стабилността на валутния борд.
  • Фирмените кредити нараснаха през септември с 233.3 млн. лв. (0.7%) на месечна база. Същевременно, кредитите за домакинствата отбелязаха спад с 9.6 млн. лв. (0.1%). Динамиката на кредитния пазар остава като цяло слаба.
  • Депозитите на домакинствата и нефинансовите предприятия се увеличиха за същия месец съответно с 328.8 млн. лв. (2.5%) и 379.7 млн. лв. (1.3%). Нарастването отразява и все по-голямата зависимост на банките от финансирането от вътрешния пазар.
  • За първите осем месеца на годината салдото на текущата сметка достигна 1.6 млрд. евро, или 4.1% от прогнозния БВП, като надхвърли очакванията. Търговският дефицит също се подобри значително до 580 млн. евро, при 1.6 млрд. евро година по-рано. Основен принос за излишъка по текущата сметка през август имаха услугите, в частност туризмът.
  • Дефицитът по финансовата сметка възлезе на 1.7 млрд. евро към края на август. Нетните преки чуждестранни инвестиции останаха ниски, като за първите осем месеца на годината стойността им е едва 157.7 млн. евро.
   

  Райфайзен Рисърч, Виена

  Тримесечен икономически обзор за България и още над 250 публикации на английски и немски език с информация за 24 държави и повече от 150 компании се публикуват на официалната интернет страница на Райфайзен Рисърч.

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.