Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Икономически обзор за септември 2011

  30.09.2011

  Райфайзенбанк (България) ЕАД преустановява изпращането на Месечния икономически обзор по електронна поща.

   
  • През второто тримесечие икономическият растеж се ускори до 2.2% на годишна база, благодарение на положителната динамика на потреблението.
  • Износът продължи да нараства динамично (с 12.3% на годишна база), докато инвестициите отново отбелязаха спад
  • Спестяванията в икономиката надхвърлиха 25% за периода юли 2010 г.-юни 2011 г., покривайки изцяло инвестициите. Отражение на тази динамика е положителната текуща сметка за този период.
  • За месец август беше отчетена дефлация в размер на 0.3%. Основният фактор за спада на ценовото равнище беше продължаващото поевтиняване на храните.
  • Производителността на труда нарасна с 6% на годишна база през второто тримесечие. Това е петото поред тримесечие, през което показателят се увеличава с над 5% на годишна база.
  • Безработицата продължава да бъде висока – през август тя е 10.7%. Сезонните фактори оказват сравнително слабо благоприятно влияние върху пазара на труда през летните месеци.
  • Бюджетният дефицит за август е минимален – 10.6 млн. лв. Натрупаният дефицит от началото на годината е 731.1 млн. лв. (1% от БВП), като изгледите за по-добро изпълнение спрямо заложената цел за 2.5% дефицит са много добри. Фискалният резерв е 5 млрд. лв. в края на август, с 500 млн. лв. над законовия минимум.
  • През август валутните резерви са се увеличили с 579 млн. евро. Покритието на паричната база с резерви е 179.7%, значително над минимума от 100%, необходим за стабилността на валутния борд.
  • Нарастването на депозитите на домакинствата и фирмите се нормализира – съответно със 181.8 млн. лв. и 84.7 млн. лв. на месечна база, след извънредно големия растеж през юли.
  • Излишъкът по текущата сметка възлезе на 641.7 млн. евро през юли. Високата месечна стойност се дължи на приходите от туризъм, които отбелязаха слабо нарастване спрямо миналата година (2.8%).
  • За първите седем месеца на годината търговският дефицит се подобри с 63% на годишна база, намалявайки от 1.6 млрд. евро към юли 2010 г. до 591 млн. евро към юли 2011 г.
  • През юли финансовата сметка отново бе отрицателна в размер на -685 млн. евро, основно вследствие на факта, че банките вложиха 545 млн. евро във валута и депозити в чужбина. Нетните ПЧИ останаха в малък размер – 61.3 млн. евро.
   

  Райфайзен Рисърч, Виена

  Тримесечен икономически обзор за България и още над 250 публикации на английски и немски език с информация за 24 държави и повече от 150 компании се публикуват на официалната интернет страница на Райфайзен Рисърч.

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.