Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Икономически обзор за юли 2011

  31.07.2011

  Райфайзенбанк (България) ЕАД преустановява изпращането на Месечния икономически обзор по електронна поща.

   
  • Продължи динамичното развитие в промишлеността. За периода от началото на годината продукцията й отбеляза растеж от около 10%. Продажбите за износ бяха водещ двигател за сектора, при известно ускорение на възстановяването на оборотите в страната.
  • От началото на годината реалният растеж на оборота в търговията се стабилизира в рамките на 2-3% на годишна база. През май растежът на търговията на дребно се ускори до 1.8% в реално изражение спрямо май 2010 г., което е индикатор за подобрение на потреблението в страната.
  • Същевременно не се наблюдават сигнали на възстановяване в строителството. През май продукцията и в сградното, и в инженерното строителство продължи да се свива.
  • През юни, очаквано, беше реализирана дефлация в размер на 0.9%. Сезонните фактори, основно при храните, доведоха до това развитие. Паричните стимули от страна на ЕЦБ може да повишат инфлацията в Еврозоната през второто полугодие, което ще се отрази и върху цените в българската икономика.
  • Министерството на финансите отчете дефицит в размер на 0.9% от БВП за първото полугодие на 2011 г. Вероятността фискалната цел от 2.5% дефицит да бъде постигната е голяма, но следва да се има предвид по-тежката в разходно отношение втора половина на годината.
  • В резултат на строгата фискална политика и ниското равнище на държавния дълг, през юли Moody’s повиши кредитния рейтинг на България от Baa3 (положителна перспектива) до Baa2 (стабилна перспектива).
  • Динамиката на кредитите и депозитите на домакинствата и фирмите остана в познатите граници. Лошите и преструктурираните кредити продължиха да нарастват, но за момента българската банкова система разполага със съществени буфери, за да се справя успешно с тях.
  • За периода януари-май текущата сметка се подобри на годишна база с 1.2 млрд. евро, като отбеляза излишък от 412.4 млн. евро. През летните месеци се очаква нарастване на салдото, поради увеличени приходи от туризъм и износ на селскостопанска продукция. Ако съживяването на икономическата активност и съответно динамиката на вноса останат слаби към края на годината, е възможно положителният баланс по текущата сметка да надхвърли прогнозирания излишък от Райфайзен РИСЪРЧ (1% от БВП).
  • Макар че изходящият поток на валута и депозити намаля през май, финансовата сметка отново бе отрицателна, след като банките инвестираха около 100 млн. евро в парични инструменти в чужбина. Същевременно, няма признаци на нарастване на нетните преки инвестиции в страната. Размерът им с натрупване от началото на годината остана отрицателен (-56 млн. евро) и с 380 млн. евро по-малък на годишна база.
   

  Райфайзен Рисърч, Виена

  Тримесечен икономически обзор за България и още над 250 публикации на английски и немски език с информация за 24 държави и повече от 150 компании се публикуват на официалната интернет страница на Райфайзен Рисърч.

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.