Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Икономически обзор за юни 2011

  30.06.2011

  Райфайзенбанк (България) ЕАД преустановява изпращането на Месечния икономически обзор по електронна поща.

   
  • Според отчетните данни на НСИ, през първото тримесечие на 2011 г. растежът на икономиката е бил 1.5% в реално изражение спрямо година по-рано.
  • Износът продължи да нараства динамично (25.8% на годишна база), а вътрешното търсене отново премина на негативна територия и се сви с 5.3% спрямо същия период на 2010 г.
  • През януари-март 2011 г. печалбите на фирмите и доходите на самонаетите лица нараснаха номинално със 17% на годишна база. Същевременно, общият размер на изплатените компенсации на наетите лица се увеличи с относително слаб темп (2.8% спрямо година по-рано). Отчитайки инфлацията, покупателната способност на заплатите е намаляла на годишна база, което оказва задържащо влияние върху динамиката на потреблението.
  • Месечният темп на инфлация се забави до 0% през май, след като храните поевтиняха за пръв път за последните 11 месеца. Сезонното успокояване на ценовата динамика се усеща все по-отчетливо, предстои да се види обаче ефектът от повишаването на някои администрирани цени от страна на ДКЕВР.
  • Безработицата е била 11.1% през май според данните на Евростат. Минималният спад спрямо предходните месеци следва традиционното оживление на търсенето на сезонни работници по това време на годината.
  • Производителността на труда нарасна с 5.2% на годишна база през януари-март, като това е четвъртото поредно тримесечие с висок растеж на показателя. Нейната динамика е задвижвана от спада на заетостта, от една страна, и от повишаването на ефективността на производството, от друга.
  • Бюджетът бе с минимален дефицит през май (45.5 млн. лв.), след отчетените излишъци през март и април. Очаквано, фискалният резерв нарасна до 5 млрд. лв. след възстановяването на средства от Европейската комисия.
  • През май 2011 г. кредитът за нефинансовите предприятия нарасна с 53 млн. лв., а този за домакинствата – с 22 млн. лв. Като цяло кредитната дейност е пряко отражение на характера на икономическото възстановяване в страната.
  • През април текущата сметка бе с минимална положителна стойност (4.6 мн. евро). Натрупаният от началото на годината излишък по нея достигна 215 млн. евро. За подобрението на търговския дефицит през първо тримесечие основен принос имаше търговията с метали и суровини за производство на храни.
  • През април отново бе отчетен изходящ поток на валута и депозити – 384 млн. евро. За януари-април 2011 г. изходящите средства по финансовата сметка достигнаха 1.2 млрд. евро (двойно нарастване на годишна база). Това означава, че икономиката има свободни финансови ресурси, но те не се влагат в икономическата дейност, а се използват за погасяване на чуждестранни задължения, което забавя възстановяването.
   

  Райфайзен Рисърч, Виена

  Тримесечен икономически обзор за България и още над 250 публикации на английски и немски език с информация за 24 държави и повече от 150 компании се публикуват на официалната интернет страница на Райфайзен Рисърч.

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.