Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Икономически обзор за април 2012

  30.04.2012

  Райфайзенбанк (България) ЕАД преустановява изпращането на Месечния икономически обзор по електронна поща.

   
  • След неблагоприятните данни през януари, през февруари спадът в икономическата активност се задълбочи. Спадът на годишна база в промишленото производство се ускори до 4%.
  • Строителната продукция се върна към негативната тенденция със спад от 8.5% на годишна база.
  • Потреблението остана слабо, за което може да се съди от ускоряването на спада на вътрешната търговия до 5.6% на годишна база през февруари.
  • Месечната инфлация през март спадна до 0.3%, като за нея допринесоха само хранителните стоки и общественото хранене. Натрупаната инфлация от началото на годината достигна 1.4%, като на годишна база бе налице забавяне на темпа й. Инфлацията на годишна база достигна 1.7%, а средногодишната – 3.5%.
  • Безработицата през март 2012 г. бе на най-високото си равнище от януари 2004 г. насам (13.5%). Стойността бе значително по-висока и от измерената средна стойност за ЕС (10.9%). Пазарът на труда остава основен риск пред устойчивото възстановяване на икономиката.
  • Държавният бюджет реализира през март дефицит в размер на 122.1 млн. лв. С това натрупаният от началото на годината дефицит достигна 687.2 млн. лв. (0.9% от прогнозния БВП). Целевият дефицит за 2012 г. е в размер на 1.3% от БВП.
  • На база на отчетения бюджетен дефицит на начислена основа за 2011 г. в размер на 2.1% от БВП се очаква Европейската комисия да прекрати процедурата по свръхдефицит, започната срещу България през 2010 г.
  • В края на март коефициентът на покритие на паричната база с валутни резерви достигна 176.3%. Съотношението е значително над изискуемите за стабилност на валутния борд 100%.
  • През март кредитите нараснаха с 311.7 млн. лв. (0.6%). Увеличението на тези за нефинансовите предприятия бе 297.4 млн. лв. (0.9%), а на кредитите за домакинствата и НТООД – 14.3 млн. лв. (0.1%).
  • Същевременно бе налице и значителното увеличаване на лошите и преструктурираните кредити през месеца – с 393.9 млн. лв. (4.2%) спрямо февруари, като делът им в общата сума на кредитите достигна 23.4% (според паричната статистика). Според надзорната статистика на БНБ, в края на първото тримесечие на 2012 г. делът на лошите кредити (с просрочие над 90 дни) възлиза на 16.2%.
  • Типично за първите месеци на годината, през февруари текущата сметка реализира дефицит (233.3 млн. евро).
  • Износът на стоки се запази близък до нивата от февруари 2011 г. (спад от 2%), при отчетен спад от 10% през януари.
  • Поради изходящ поток на валута и депозити през февруари финансовата сметка бе отрицателна, но в значително по-малък размер в сравнение с предходния месец (-97 млн. евро).
   

  Райфайзен Рисърч, Виена

  Тримесечен икономически обзор за България и още над 250 публикации на английски и немски език с информация за 24 държави и повече от 150 компании се публикуват на официалната интернет страница на Райфайзен Рисърч.

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.