Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Икономически обзор за август 2012

  31.08.2012

  Райфайзенбанк (България) ЕАД преустановява изпращането на Месечния икономически обзор по електронна поща.

   
  • Според експресната оценка на НСИ, през второто тримесечие на 2012 г. икономиката запази същия годишен темп на растеж както и през първото.
  • Подобри се динамиката на потреблението и инвестициите, чийто положителен принос за икономическия растеж бе отчасти компенсиран от бързото нарастване на вноса.
  • След влошаването в началото на 2012 г., към юли очакванията на потребителите се стабилизираха. Капиталовите разходи на фирмите се покачиха на годишна база за първи път от края на 2008 г.
  • През тримесечието оборотите в повечето подотрасли на услугите оборотите следваха по-благоприятна динамика спрямо първите месеци на 2012 г. Спадът в индустриалното производство се забави до 0.3%, а динамиката на строителната продукция премина на положителна територия
  • През юни и юли броят на пътуванията на чужденци към България с цел туризъм се увеличи с 6% на годишна база, но се наблюдаваше отлив на туристи от редица страни от ЕС за сметка на тези от Русия и Украйна.
  • Инфлацията през юли се покачи до 1.5% на месечна база поради увеличените административни цени, както и в резултат на очакванията за поскъпване на храните на международните пазари.
  • Безработицата през второто тримесечие остана висока – 12.3%. Минималният спад спрямо първото тримесечие беше следствие единствено от действието на сезонни фактори.
  • През юли бюджетът завърши на излишък от 138 млн. лв. Натрупаното салдо от началото на годината също бе положително – 200.3 млн. лв.
  • Правителството емитира петгодишни еврооблигации на стойност 950 млн. евро при доходност 4.436%. В резултат на това, фискалният резерв се увеличи до 7.1 млрд. лв.
  • Покритието на паричната база с активи на валутния борд достигна 192.9%.
  • Излишък от 271.5 млн. евро по текущата сметка през юни 2012 г. спрямо едва 21.2 млн. евро година по-рано. Подобрението основно се дължи на доходната сметка, чийто изходящ поток се сви до 29.9 млн. евро (от 304.9 млн. евро), поради изплащане на по-малък доход от ПЧИ.
  • За първото полугодие търговският дефицит достигна близо 2.0 млрд евро, нараствайки 1.2 пъти на годишна база, поради динамично нарастване на вноса. След негативните данни началото 2012 г., през юни за втори пореден месец бяха налице данни за по-осезаемото възстановяване на износа – 10.7% растеж на годишна база.
  • За януари-юни 2012 г. статията валута и депозити по активи и пасиви се подобри с 1.1 млрд. евро на годишна база. През юни банките изтеглиха свои депозити от чужбина на стойност 291.5 млн. евро, и привлякоха валута и депозити от нерезиденти в размер на 252.7 млн. евро. Вероятно част от привлечената ликвидността бе с цел участие в очакваната еврооблигационна емисия през юли.
   

  Райфайзен Рисърч, Виена

  Тримесечен икономически обзор за България и още над 250 публикации на английски и немски език с информация за 24 държави и повече от 150 компании се публикуват на официалната интернет страница на Райфайзен Рисърч.

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.