Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Икономически обзор за май 2012

  31.05.2012

  Райфайзенбанк (България) ЕАД преустановява изпращането на Месечния икономически обзор по електронна поща.

   
  • Икономическият растеж през първото тримесечие на годината бе 0.9% спрямо същия период на 2011 г. Нарастването на потреблението и особено на запасите бяха основните фактори, допринесли за това развитие. Инвестициите в основен капитал отбелязаха растеж за пръв път от края на 2008 г.
  • Износът на стоки и услуги се сви на годишна база с 4.4%, но това негативно развитие бе изцяло компенсирано от динамиката на вътрешното търсене.
  • Инфлацията остана ниска, въпреки покачването на енергийните цени: 0.2% спрямо предходния месец, 1.6% с натрупване от началото на годината.
  • Безработицата достигна рекордни стойности за последните осем години: 12.9% през първото тримесечие на годината. Същевременно коефициентът на заетост остана сред най-ниските в ЕС – едва 45.1%, което показва, че по-голямата част от населението в трудоспособна възраст не работи.
  • Темпът на нарастване на производителността на труда остана непроменен спрямо отчетения през четвъртото тримесечие на 2011 г. – 2.6% на годишна база. Стойността е значително по-ниска от постигнатите през периода второ тримесечие на 2010 г. – трето тримесечие на 2011 г.
  • Натрупаният от началото на годината бюджетен дефицит се сви до 0.3% от БВП, след реализирания през април излишък от около 470 млн. лв. Основните фактори за подобрението бяха спадът на износа, вноската на БНБ в държавния бюджет и въведените от НАП мерки за подобряване на събираемостта.
  • След отчетения в края на 2011 г. бюджетен дефицит, по-малък от 3%, през май Европейската комисия препоръча отмяната на Процедурата по свръхдефицит, наложена на България през 2010 г.
  • Нарасналият фискален резерв на правителството допринесе за увеличаване на покритието на паричната база с валутни резерви до 178.8% в края на април. Съотношението е значително над минимално необходимото за стабилност на валутния борд в страната.
  • Относително слабата кредитна активност при същевременно високите нива на ликвидност доведе до подобряване на нетните чуждестранни активи на банките с 621.8 млн. лв. (24.2%) през април.
  • Делът на лошите и преструктурираните кредити остана на нивото от март – 23.4%. Все още обаче е твърде рано да се говори за сигнали за обръщане на тенденциите.
  • След като през първите два месеца на годината текущата сметка реализира дефицити, през март тя отбеляза положителен баланс от 118.9 млн. евро.
  • Финансовата сметка също бе положителна през март в размер на 96 млн. евро. Нетните преки чуждестранни инвестиции през месеца възлязоха на 58.3 млн. лв., като с натрупване от началото на годината те са 216 млн. евро – с 350.3 млн. евро повече спрямо същия период на 2011 г.
   

  Райфайзен Рисърч, Виена

  Тримесечен икономически обзор за България и още над 250 публикации на английски и немски език с информация за 24 държави и повече от 150 компании се публикуват на официалната интернет страница на Райфайзен Рисърч.

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.