Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Икономически обзор за март 2012

  31.03.2012

  Райфайзенбанк (България) ЕАД преустановява изпращането на Месечния икономически обзор по електронна поща.

   
  • След като през декември 2011 г. динамиката на промишленото производство премина на отрицателна територия, през януари спадът му се ускори до 3.1% на год. база.
  • Подобно на предходните шест месеца, оборотът във вътрешната търговия отбеляза реален спад на годишна база (3.3%).
  • Износът на стоки се сви за първи път (10.2% в номинално изражение, на годишна база), след като бележеше положително развитие от края на 2009 г.
  • Вследствие на отчетените спадове, промишлеността и износът вече не са двигатели на икономическото възстановяване, за разлика от предходните две години. На фона на слабото вътрешно търсене, тези данни могат да се разглеждат като индикатор за навлизане на страната в повторна рецесия през първата половина на годината.
  • Минимален растеж на строителната продукция през януари (1.2% спрямо година по-рано), вследствие на по-добрите показатели на инженерното строителство.
  • През февруари цената на суровия петрол, измерена в евро, достигна историческия си максимум. Това доведе до поскъпване на горивата и заедно с повишените цени на храните ускори темпа на инфлация до 0.9% на месечна база. Натрупаната инфлация от началото на годината достигна 1.1%.
  • Безработицата достигна 11.4% през четвъртото тримесечие на 2011 г., а средногодишната є стойност възлезе на 11.2%. По месечната статистика на Евростат, показателят е вече 13.5% през февруари.
  • През февруари бюджетният дефицит достигна 565 млн. лв., или 51.7% от годишния план. На годишна база той се подобри със 185.5 млн. лв. (24.7%). Като дял от БВП отрицателното салдо възлезе на 0.9%.
  • Темпът на нарастване на паричното предлагане се забави до 0% през февруари, като развитието му съвпадна с динамиката на показателите за икономическата активност.
  • Кредитната активност през месец февруари отбеляза спад – кредитите за нефинансовите предприятия намаляха със 118.8 млн. лв. (0.4%) спрямо януари, а тези за домакинствата – с 45.5 млн. лв. (0.2%).
  • В края на февруари активите на валутния борд достигнаха 12.8 млрд. евро. Покритието на паричната база с резерви възлезе на 171.4%.
  • През януари текущата сметка на платежния баланс отбеляза дефицит от 112 млн. евро, поради влошаване на търговското салдо.
  • Динамиката на финансовата сметка остана подчинена на тенденцията, наблюдавана през предходната година. През януари 2012 г. бе реализиран голям нетен изходящ финансов поток (573 млн. евро), който бе основно под формата на валута и депозити.
  • В резултат на процеса на погасяване на чуждестранни задължения на банковия сектор през последните три години, делът на сектора в общия брутен външен дълг на страната възлезе на 15.8% към януари, при около 25% в края на 2008 г.
   

  Райфайзен Рисърч, Виена

  Тримесечен икономически обзор за България и още над 250 публикации на английски и немски език с информация за 24 държави и повече от 150 компании се публикуват на официалната интернет страница на Райфайзен Рисърч.

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.