Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Икономически обзор за ноември 2012

  30.11.2012

  Райфайзенбанк (България) ЕАД преустановява изпращането на Месечния икономически обзор по електронна поща.

   
  • През третото тримесечие на 2012 г. икономиката запази същия годишен темп на растеж, както и през първото полугодие: 0.9%.
  • Вътрешното търсене изцяло компенсира отрицателния принос на външния сектор. Потреблението се очерта като основен двигател на икономическия растеж през настоящата година. То продължи да нараства сравнително динамично (3.1% на годишна база). Развитието на инвестициите (5.1% растеж) бе по-благоприятно спрямо прогнозата ни.
  • В резултат на влошената външна среда, динамиката на износа отново се забави, като обемът му остана непроменен спрямо третото тримесечие на 2011 г.
  • Към края на септември темпът на спестявания средно за последните 12 месеца се стабилизира около стойността в края на първото полугодие – приблизително 23% от БВП. Покритието на инвестициите с национални спестявания възлезе на 95%, съответствайки на дефицит по текущата сметка от около 1% от БВП.
  • От страна на предлагането единствено селското стопанство отбеляза нарастване на годишна база, докато брутната добавена стойност в индустрията и услугите се запази почти без промяна спрямо същия период на 2011 г.
  • През октомври месечният темп на инфлация бе значително по-нисък от предходния месец: 0.3%. Основно за това допринесе забавянето на поскъпването при храните. Натрупаната от началото на годината инфлация достигна 4.0%.
  • През третото тримесечие коефициентът на безработица спадна слабо до 11.5%. За запазването на относително висока безработица допринесе повишената икономическа активност при непроменено търсене на труд от страна на работодателите.
  • След реализирания бюджетен дефицит през октомври, натрупаното от началото на годината фискално салдо премина на отрицателна територия (-74.2 млн. лв., или -0.1% от прогнозния БВП).
  • През октомври кредитният растеж на месечна база бе изключително слаб (едва 4.5 млн. лв., или 0.0%). През същия месец бе наблюдаван инетипичен спад на месечна база в обема на депозитите – с 25.4 млн. лв. (0.1%). Все още не е известно до каква степен динамиката на последните е била повлияна и от решението на правителството да облага лихвите от срочните депозити с 10% данък от 1 януари 2013 г.
  • През септември текущата сметка отбеляза нетипично високо положително салдо за този месец на годината (332.7 млн. евро). Спрямо година по-рано тя нарасна с близо 314 млн. евро, благодарение на подобрение на всички основни компоненти.
  • Отрицателна финансова сметка през септември, основно поради погасяване на задължения към преки чуждестранни инвеститори.
   

  Райфайзен Рисърч, Виена

  Тримесечен икономически обзор за България и още над 250 публикации на английски и немски език с информация за 24 държави и повече от 150 компании се публикуват на официалната интернет страница на Райфайзен Рисърч.

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.