Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Икономически обзор за октомври 2012

  31.10.2012

  Райфайзенбанк (България) ЕАД преустановява изпращането на Месечния икономически обзор по електронна поща.

   
  • През август промишлената продукция отбеляза растеж на годишна база за четвърти пореден месец (2.7%), ускорявайки се спрямо юли (0.8%).
  • През юли и август строителната продукция също нарасна спрямо година по-рано – средно с 3%.
  • Спадът в реално изражение на оборота в търговията се ускори през август до 4.1%, спрямо 0.2% през юли, вследствие на динамиката на търговията на едро. Същевременно търговията на дребно започна да нараства на годишна база, което следва да се разглежда като положителен индикатор за потреблението в страната.
  • Месечната инфлация бе отново висока през септември: 1.1%. Динамиката на цените на храните бе определяща за по-голямото от очакваното покачване на ценовото равнище. В края на 2012 г. е възможна по-висока от прогнозираната годишна инфлация.
  • През септември безработицата спадна минимално с 0.1 пр. п. до 11.6%. Очаква се обръщане на тенденцията от октомври.
  • Държавният бюджет завърши деветмесечието с излишък в размер на 248.1 млн. лв. (0.3% от БВП). Фискалният резерв на правителството възлезе на 7.2 млрд. лв.
  • Активите на валутния борд достигнаха 15.5 млрд. евро в края на септември, а покритието на паричната маса с резерви се равняваше на 192.3%.
  • След летния спад в дела на лошите и преструктурираните кредити, през септември той нарасна и достигна 23.6% от общия обем на кредитите (без овърдрафта), при 23.3% през август. Очаква се тази тенденция на слабо нарастване да продължи и през следващите месеци.
  • През август 2012 г. текущата сметка завърши с положителен баланс, сходен на този от година по-рано (579.3 млн. евро), основно поради типични за месеца приходи от туризъм. С натупване за периода януари-август балансът на текущата сметка премина на положителна територия (227.0 млн. евро).
  • Продължи наблюдаваната тенденция на влошаване на търговското салдо, поради по-бързия растеж на вноса спрямо износа. Данните следва да се разглеждат като благоприятни, поради продължаващото нарастване на износа и тъй като растежът на вноса е индикатор за възстановяване на вътрешното търсене.
  • През август финансовата сметка бе отрицателна: -315.1 млн. евро, което се дължеше основно на нетни изходящи потоци по портфейлните инвестиции (-233.2 млн. евро), както и на погасяване на чуждестранни заеми от страна на банките.
  • С натрупване от началото на годината салдото по инвестициите, различни от преки и портфейлни, се подобри с около 1.4 млрд. евро, което би следвало да има положителен принос за икономическата активност в страната.
   

  Райфайзен Рисърч, Виена

  Тримесечен икономически обзор за България и още над 250 публикации на английски и немски език с информация за 24 държави и повече от 150 компании се публикуват на официалната интернет страница на Райфайзен Рисърч.

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.