Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Икономически обзор за януари 2012

  31.01.2012

  Райфайзенбанк (България) ЕАД преустановява изпращането на Месечния икономически обзор по електронна поща.

   
  • През октомври и ноември растежът на промишленото производство се забави до 1.6% спрямо същия период на миналата година. Подобно на предходните месеци, през октомври и ноември строителната продукция отбеляза спадове на годишна база.
  • Средно за октомври и ноември обемът на вътрешната търговия отбеляза спад от 3.3% на годишна база, който е по-голям от този, отчетен през третото тримесечие.
  • На база на отчетените стойности на месечните икономически показатели може да се очаква слаб икономически растеж през четвъртото тримесечие на 2011 г.
  • Месечната инфлация през декември е 0.1%, което е значително по-ниско от очакванията. Натрупаната за цялата 2011 г. инфлация достига 2.8%, а средногодишната – 4.2%.
  • По хармонизираните данни на Евростат безработицата в края на 2011 г. е 11.5%. Нарастването е очаквано с оглед на зимния сезон, но същевременно продължават проблемите на пазара на труда, предизвикани от икономическата криза.
  • Консолидираният държавен бюджет завършва 2011 г. с дефицит от 2.1% от БВП. Стойността е по-ниска от заложената в Закона за държавния бюджет цел от 2.5% от БВП. Фискалният резерв е 5 млрд. лв. в края на годината – с около 500 млн. лв. над законово установения минимум.
  • Паричният съвет в страната остава стабилен. Валутните резерви в края на 2011 г. са 13.3 млрд. лв. и покриват 175.5% от паричната база, при изискуемо минимално покритие от 100%.
  • Кредитите за нефинансовите предприятия отбелязват ускорение на годишния си темп на нарастване до 5.7% през декември 2011 г. Същевременно кредитите за домакинствата стагнират.
  • Според паричната статистика, делът на лошите и преструктурираните кредити намалява за пръв път от март 2009 г., като достига 21.9%. Според надзорната статистика, делът на лошите кредити в края на 2011 г. е 14.93%.
  • През декември 2011 г. и нефинансовите предприятия, и домакинствата са увеличили спестяванията си в банкови депозити.
  • Текущата сметка за ноември е отрицателна (-126.5 млн. евро), балансът й се подобрява с около 280 млн. евро на годишна база. С натрупване от началото на годината излишъкът по текущата сметка достига 3% от БВП.
  • Балансирана финансова сметка през месеца (-10.2 млн. евро), в резултат на приток на нетни ПЧИ от 47 млн. евро и отрицателно салдо по други инвестиции в сходен размер.
   

  Райфайзен Рисърч, Виена

  Тримесечен икономически обзор за България и още над 250 публикации на английски и немски език с информация за 24 държави и повече от 150 компании се публикуват на официалната интернет страница на Райфайзен Рисърч.

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.