Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Икономически обзор за юли 2012

  31.07.2012

  Райфайзенбанк (България) ЕАД преустановява изпращането на Месечния икономически обзор по електронна поща.

   
  • Нарастването на производството в преработващата промишленост се ускори през май до 4.8% на годишна база, поради което продукцията общо за промишления сектор премина на положителна територия, след пет месеца на спад. Данните потвърдиха благоприятните сигнали за икономическата активност.
  • Положителната тенденция в строителството от началото на 2012 г. продължи и през май. Продукцията се увеличи с 4.4% на годишна база, тъй като растежът в инженерното строителство се ускори до 14.1%.
  • След като обемът на търговията намаляваше на годишна база през периода юли 2011 г.-април 2012 г., през май той се увеличи в реално изражение с 3.9%.
  • През юни за втори пореден месец бе отчетена дефлация (1%), в резултат на сезонно намаление на цените на храните. Инфлацията на годишна база възлезе на 1.6%, а средногодишната – на 2.7%.
  • През юни държавният бюджет завърши с минимален дефицит от 5 млн. лв. За полугодието натрупаният баланс остана положителен в размер на 62.4 млн. лв. Фискалният резерв възлезе на 5.1 млрд. лв.
  • На 17 юли агенцията Fitch Ratings потвърди кредитния рейтинг на България на BBB- със стабилна перспектива. Като положителни фактори за потвърждението Fitch посочи успешната фискална консолидация, стабилната парична политика и елиминирането на икономическите дисбаланси.
  • През юни темпът на нарастване на кредитите се ускори до 3.8% на годишна база. Увеличението бе по линия на нефинансовите предприятия (6.8% растеж), в синхрон със сигналите за подобрение на инвестиционната активност в сектора. Същевременно, кредитната дейност при домакинствата продължи да се свива – 1% спад спрямо юни 2011 г.
  • През май текущата сметка отново бе отрицателна (64.2 млн. евро), а с натрупване от началото на годината дефицитът нарасна 6 пъти на годишна база, поради динамиката на търговското салдо. През май вносът на стоки продължи да расте динамично (19% на годишна база), което е индикатор за възстановяване на вътрешното търсене.
  • През месеца нарастването на износа на стоки се ускори до 10.7% на годишна база, което потвърждава, че влошаването в началото на годината е било временно и като цяло динамиката на показателя продължава да следва благоприятното развитие от предходните две години.
  • С натрупване за първите пет месеца на 2012 г. нетните текущи трансфери достигнаха 1 млрд. евро (310 млн. евро растеж на годишна база), а нетните ПЧИ – 408 млн. евро (спрямо едва 15.5 млн. година по-рано), което се очаква да стимулира инвестиционната дейност в страната.
  • Изходящият поток на валута и депозити за януари-май 2012 г. намаля на годишна база, поради което негативното салдо по статията други инвестиции се сви до -574.8 млн. евро (подобрение от 323.1 млн. евро).
   

  Райфайзен Рисърч, Виена

  Тримесечен икономически обзор за България и още над 250 публикации на английски и немски език с информация за 24 държави и повече от 150 компании се публикуват на официалната интернет страница на Райфайзен Рисърч.

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.