Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Икономически обзор за юни 2012

  30.06.2012

  Райфайзенбанк (България) ЕАД преустановява изпращането на Месечния икономически обзор по електронна поща.

   
  • През април се наблюдаваха сигнали на стабилизиране на експортно-ориентираните отрасли. През същия месец промишленото производство намаля с 2.8% на годишна база, но динамиката на преработващата промишленост премина на положителна територия.
  • От началото на 2012 г. се наблюдава подобрение при строителната продукция, основно поради нарастване на инженерното строителство.
  • Средно за април 2011 г.-март 2012 г. темпът на спестяване спадна до 23.5%, след достигнатия пик от 24.7% в средата на 2011 г. Намаляването му е сигнал за постепенно подобряване на очакванията на домакинствата.
  • Динамиката на услугите остана слаба, поради по-късното начало на възстановяването на вътрешното търсене. Задържащо влияние върху нарастването на потреблението оказа състоянието на пазара на труда.
  • През май ценовото равнище спадна на месечна база с 0.1%, предимно вследствие на динамиката на цените на горивата. Натрупаната от началото на годината инфлация остана 1.6%.
  • През май безработицата в страната спадна до 12.2%. Основната причина за това бяха сезонни фактори, но като цяло не се наблюдават устойчиви процеси на възстановяване на пазара на труда.
  • Правителството емитира 5-годишни еврооблигации за 950 млн. евро при доходност от 4.436%. Обемът на поръчките надхвърли 6 млрд. евро.
  • През май изпълнението на държавния бюджет завърши за втори пореден месец с излишък: 284.6 млн. лв. Излишък беше отчетен и с натрупване от началото на годината: 67.4 млн. лв. Налице са предпоставки за по-добър фискален резултат от очаквания в края на 2012 г.
  • Активите на Управление „Емисионно” се увеличиха през май със 159.8 млн. евро (1.2%) спрямо предходния месец и достигнаха 13.5 млрд. евро. Увеличението се дължи основно на нарастването на депозита на правителството. Към 31 май 2012 г. покритието на паричната база с валутни резерви възлиза на 181.6%.
  • Дефицит по текущата сметка от 158.7 млн. евро за април. За последните шест месеца търговското салдо бележи дефицити, поради започналото възстановяване на вътрешното търсене. През април, вносът на стоки отново нарасна динамично (11.1% на годишна база).
  • След отчетените спадове през първите два месеца на 2012 г., през март и април износът на стоки нарасна на годишна база, макар и с минимални темпове – съответно 1.9 и 2.5%.
  • Финансовата сметка отбеляза дефицит на стойност от 201.7 млн. евро за април. Кумулативно от началото на 2012 г. салдото й бе отрицателно в размер на 482.7 млн. евро, но се сви наполовина спрямо година по-рано.
  • През първите четири месеца на 2012 г. нетните погасени вътрешнофирмени заеми бяха в значително по-малък размер спрямо година по-рано. С натрупване нетните ПЧИ в България достигнаха 368.2 млн. евро спрямо едва 14.3 млн. евро през същия период на предходната година.
   

  Райфайзен Рисърч, Виена

  Тримесечен икономически обзор за България и още над 250 публикации на английски и немски език с информация за 24 държави и повече от 150 компании се публикуват на официалната интернет страница на Райфайзен Рисърч.

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.