Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Икономически обзор към ноември 2013 г.

  17.12.2013

  Райфайзенбанк (България) ЕАД преустановява изпращането на Месечния икономически обзор по електронна поща.

   
  • Растежът на БВП през третото тримесечие бе по-добър от очакваното – 1.5% на годишна база. Износът на стоки и услуги остава основният двигател на икономиката. Нарастването на потреблението се ускори благодарение на по-големи публични разходи.
  • От страна на предлагането, и трите основни икономически сектора отбелязаха положителни темпове на растеж на годишна база. Брутната добавена стойност в селското стопанство реализира най-силното увеличение: 4.9% на годишна база.
  • Въпреки това, предпазливото поведение все още продължава – темпът на спестяване на национално ниво продължи възхода си до 23.2% от БВП средно за периода октомври 2012 г. – септември 2013 г.
  • Умерена сезонна инфлация през октомври – 0.5% на месечна база. С натрупване от началото на годината ценовото равнище спадна с 1.7%. Средногодишната инфлация остана с положителна стойност (1.8%), но следва рязка тенденция на понижение.
  • В унисон със сезонното търсене на работна ръка през лятото, темпът на безработица спадна до 12.0% през третото тримесечие, но бе по-висок на годишна база. Все още не се наблюдава осезаемо влияние от забавянето на икономиката през първото полугодие върху пазара на труда.
  • Средната работна заплата възлезе на 792 лв. през третото тримесечие, повишавайки се с 0.9% спрямо предходните три месеца.
  • Малък бюджетен дефицит от 82.5 млн.лв. през октомври и 443.0 млн.лв. (0.5% от БВП) с натрупване от началото на годината. Възможно е да бъде реализиран по-малък от планирания бюджетен дефицит за цялата 2013 г.
  • Фискалният резерв остана почти непроменен в края на октомври и възлезе на 4.9 млрд.лв.
  • Нетните чуждестранни активи на банките отново отбелязаха силно подобрение – 1.3 млрд. лв през октомври, базирайки се на изобилната ликвидност и свитата кредитна активност.
  • Тенденциите при кредитите и депозитите продължиха. Отпускането на кредити от страна на банките остана слабо - през октомври общият размер на кредитите остана почти непроменен спрямо септември.
  • През същото време, депозитите продължиха да нарастват динамично - с 1.1% (534.0 млн. лв.) през октомври на месечна база. Депозитите на домакинствата се увеличиха с 349.0 млн.лв., докато корпоративните депозити нараснаха с 184.9 млн.лв.
  • Лошите и преструктурирани кредити се стабилизираха на 12.9% от общия брой на кредити през периода август-октомври.
  • Балансът на текущата сметка възлезе на 155.5 млн. евро през септември. С натрупване от началото на 2013 г. той достигна рекордно висок излишък от 1.4 млрд.евро, изпреварвайки потока на ПЧИ.
   

  Райфайзен Рисърч, Виена

  Тримесечен икономически обзор за България и още над 250 публикации на английски и немски език с информация за 24 държави и повече от 150 компании се публикуват на официалната интернет страница на Райфайзен Рисърч.

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.