Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Икономически обзор за февруари 2013

  28.02.2013

  Райфайзенбанк (България) ЕАД преустановява изпращането на Месечния икономически обзор по електронна поща.

   

  През четвъртото тримесечие на 2012 г. икономическият растеж се забави до 0.3% на годишна база, спрямо 0.9% през първото деветмесечие на годината. За цялата 2012 г. нарастването на БВП възлезе на 0.8%,изоставяйки спрямо очакванията.

  • С негативен принос за динамиката на БВП в края на годината бе влошаването на външната среда и съответно отчетения спад (1.7% спрямо четвърто тримесечие на 2011 г.) на износа на стоки и услуги.
  • Инвестициите бяха основен двигател на икономическия растеж както през последните три месеца на 2012 г., така и през цялата година, като съответно нараснаха с 5.6% и 9.6%.
  • Инфлацията през януари 2013 г. бе в рамките на очакваното: 0.4% спрямо декември 2012 г. Динамиката на цените на храните продължи да бъде основният инфлационен фактор.
  • През четвъртото тримесечие на 2012 г. безработицата достигна 12.4%, а средногодишната стойност на показателя възлезе на 12.3% - с 0.1 пр. п. повече от нашата прогноза.
  • През първия месец на 2013 г. бе отчетен бюджетен дефицит в размер на 536.5 млн. лв. (0.7% от прогнозата на Райфайзен РИСЪРЧ за БВП за годината). Фискалният резерв спадна до 4.1 млрд. лв., след изплащането на главница и лихви по външния държавен дълг.
  • През първия месец на текущата година кредитният растеж остана на отрицателна територия – спад от 48.3 млн. лв. (0.1%) спрямо декември. При нефинансовите предприятия бе отчетено нарастване на кредитите с 46.2 млн. лв. (0.1%), докато при домакинствата бе регистрирано намаление на месечна база с 94.5 млн. лв. (0.5%).
  • Потвърдиха се очакванията за продължаване на нарастване на лошите и преструктурираните кредити. През месец януари те се увеличиха с 56.6 млн. лв. (0.6%) и обемът им достигна 9.7 млрд. лв. Като дял от общите кредити (без овърдрафта) те възлязоха на 22.6%.
  • През декември текущата сметка отбеляза очакван дефицит в размер на 300 млн. евро, но с натрупване през последните четири месеца на 2012 г. балансът по текущата сметка бе по-висок от прогнозата ни.
  • За цялата 2012 г. дефицитът по текущата сметка остана едва 371.4 млн. евро, след като голяма чат от търговския дефицит бе компенсиран от подобрение на доходната сметка и нетните трансфери.
  • През 2012 г. се наблюдаваше значително подобрение на финансовата сметка. Докато през предходните две години тя завърши с отрицателни салда, през 2012 г. акумулира нетен положителен поток от 2.1 млрд. евро. Съществено нарастване бе отчетено по отношение на привлечените валута и депозити.
  • По предварителни данни нетният приток на ПЧИ в страната достига 1.2 млрд. евро през 2012 г., но може да се очаква положителна ревизия на показателя.
   

  Райфайзен Рисърч, Виена

  Тримесечен икономически обзор за България и още над 250 публикации на английски и немски език с информация за 24 държави и повече от 150 компании се публикуват на официалната интернет страница на Райфайзен Рисърч.

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.