Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Икономически обзор за септември 2013 г.

  16.10.2013

  Райфайзенбанк (България) ЕАД преустановява изпращането на Месечния икономически обзор по електронна поща.

   
  • Ситуацията на реалния сектор, динамиката на ценовото равнище,бюджетните приходи, кредитната активност и положителната текуща сметка отразяват картина на рецесия, но влошаването се очаква да е краткотрайно.
  • През второ тримесечие БВП се сви на годишна база за първи път от началото на 2010 г.: с темп от 0.2%. Инвестициите отбелязаха силен годишен спад от 10.0%.
  • Същевременно, развитието на външния сектор остана положително.Обемът на износа продължи да нараства: 5.3%.
  • От страна на предлагането, селското стопанство бе със съществен положителен растеж от 15.6%, услугите останаха почти без промяна (0.4% увеличение), а БДС в индустрията се сви с 3.5%.
  • През август отново бе отчетена месечна дефлация: -0.6%, а средногодишната инфлация се сви до 2.9%. Динамиката на производствените цени в промишлеността през юли и август дава индикации за отслабване на дефлационния процес.
  • За периода януари-август бюджетният дефицит достигна 212.7 млн. лв.(0.3% от БВП). Дефлацията и спадът на икономическата активност влияе негативно върху приходите, а изпълнението на разходите ограничава дефицита.
  • Към края на август фискалният резерв намаля до 4.7 млрд. лв., основно поради изплащане на падежиращ облигационен заем от 800 млн. лв.
  • Размерът на кредитите намаля с 202.2 млн. лв през август, от които 152.8 млн. лв спад в корпоративния и 49.3 млн. лв в сегмента на домакинствата. Реалните лихви нараснаха чувствително, в резултат на дефлацията в страната.
  • През август отново бе отчетено значително увеличение на депозитите (547.1 млн. лв.), вероятно стимулирано от предпазливо и спестовно поведение на фирмите и домакинствата.
  • Нетните чуждестранни активи на банките станаха положителни през август. От края на 2008 г. подобрението им бе над 12.0 млрд. лв.
  • През юли текущата сметка бе с излишък на стойност 245.8 млн. евро, а с натрупване от началото на 2013 г. достигна 0.9% от БВП. За цялата година текущата сметка се очаква да остане положителна.
  • Финансовата сметка бе отрицателна през юли(-170.5 млн. лв.), основно поради инвестиции на частния сектор в чуждестранни облигации и инструменти на паричния пазар.
  • През август Райфайзен РИСЪРЧ актуализира макроикономическата прогнозата за България. Няма промяна по отношение на предвиденото нарастване от 0.5% за 2013 г., докато прогнозираният растеж за 2014 г. е ревизиран до 2.0%.
   

  Райфайзен Рисърч, Виена

  Тримесечен икономически обзор за България и още над 250 публикации на английски и немски език с информация за 24 държави и повече от 150 компании се публикуват на официалната интернет страница на Райфайзен Рисърч.

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.