Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Икономически обзор за януари 2013

  31.01.2013

  Райфайзенбанк (България) ЕАД преустановява изпращането на Месечния икономически обзор по електронна поща.

   
  • През ноември промишленото производство се сви със същия темп като през октомври (1.8%). Обемът на производството на преработващата промишленост остана без промяна на годишна база. Спадът в реално изражение на вътрешната търговия се ускори до 7.4% на годишна база.
  • През същия месец нарастването в строителното производство продължи (1.1% на годишна база), изцяло поради благоприятната динамика на инженерното строителство. Сградното строителство премина отново на отрицателна територия (-3.9%).
  • Външната търговия демонстрира благоприятно развитие през ноември – годишният номинален растеж на износа на стоки се ускори чувствително до 11.0%, докато изменението на вноса на годишна база бе минимално(0.5%). Последното предполага значително подобрение на търговското салдо през месеца, но също и по-слабо вътрешно търсене.
  • В края на 2012 г. инфлацията достигна 4.2%. Основните фактори, които определиха тази стойност, бяха повишените цени на храните и услугите. Средногодишната инфлация възлезе на 3.0%.
  • По данни на Евростат, коефициентът на безработица достигна 12.5% през декември 2012 г. Пазарът на труда остава основен проблем на икономиката, въпреки че нарастването на показателя спрямо летните стойности е по-малко от очакваното.
  • Отчетеният бюджетен дефицит за 2012 г. бе 0.5% от БВП – значително по-нисък от предвижданията ни. Фискалният резерв в края на миналата година възлезе на 6.1 млрд. лв. (при изискуем минимум от 4.5 млрд. лв.).
  • През януари правителството изплати външен дълг в размер на 879.8 млн. евро (падеж 2013 г.) и 45 млн. долара (падеж 2015 г.). Съотношението „публичен дълг/БВП” на страната остава второто най-добро в ЕС.
  • Парламентът прие Закона за публичните финанси в края на януари 2013 г. В него се определя максимум на бюджетния дефицит от 2.0% от БВП, както и таван на структурния дефицит от 0.5%. Предвижда се и преминаване към бюджетната методология на Евростат от 2014 г.
  • През последното тримесечие на годината делът на лошите кредити намаля до 16.62% (при 17.25% към края на третото тримесечие). Намалението се дължи преди всичко на отписани кредити.
  • Нетипично положително салдо по текущата сметка през ноември: 89.7 млн. евро. С натрупване за януари-ноември салдото също бе положително: 50.3 млн. евро. Подобрението се дължеше предимно на търговското салдо, което нарасна със 195.4 млн. евро спрямо ноември 2011 г.
  • Положителна капиталова сметка (163.3 млн. евро), поради отчитане на нетен входящ трансфер от ЕС към сектор държавно управление. Финансовата сметка също бе с положителен баланс от 104.4 млн. евро, основна част от който се дължи на ПЧИ в страната.
  • Голяма динамика на портфейлните и други инвестиции през ноември, без реализиране на финансов поток, поради отчитане на репо сделка с облигации (в размер на 1 млрд. евро).
   

  Райфайзен Рисърч, Виена

  Тримесечен икономически обзор за България и още над 250 публикации на английски и немски език с информация за 24 държави и повече от 150 компании се публикуват на официалната интернет страница на Райфайзен Рисърч.

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.