Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Икономически обзор към март 2014 г.

  09.04.2014

  Райфайзенбанк (България) ЕАД преустановява изпращането на Месечния икономически обзор по електронна поща.

   
  • През декември 2013 г. промишленото производство незначително се увеличи на годишна база, преодолявайки спада, започнал преди повече от година назад. Строителството продължи да спада, а вътрешната търговията увеличи оборота си.
  • В рамките на промишленото производство най-голям ръст отбеляза добивната промишленост (13.8%), следвана от преработващата (3.2%), докато производството на електричество, топлоенергия и газ се понижи със значителните -11,5%, вследствие от политиката на правителството за намаляване на цените.
  • От промишлените отрасли само производството на лекарства показва ясна тенденция за устойчив и значим растеж за последните три години, следвано от производството на изделия от каучук и пластмаси и донякъде от мебелната промишленост.
  • В края на януари месечната инфлация отново премина в отрицателната област и достигна -0.2%, повтаряйки стойността на дефлацията от ноември.
  • С натрупване от началото на 2013 г. бюджетният дефицит възлезе на -1.45 млрд. лв., което е с -1.1 млрд. лв. повече от дефицита за 2012 г. (-350.2 млн. лв.). При заложен дефицит от -1.6 млрд. лв. за 2013 г. отчетеният дефицит в края на годината е все пак успех.
   • През януари рейтинговата агенция „Фитч” потвърди дългосрочния кредитен рейтинг „BBB-/ВВВ” на България със стабилна перспектива, съответно в чуждестранна и местна валута. Според „Фитч” стабилните публични финанси са ключов фактор за потвърждаването на кредитния рейтинг.
  • В края на януари 2014 г. покритието на паричната база с валутни резерви беше 162.7% (приблизително на нивото от декември), при изискуемо ниво за стабилност на валутния борд от 100% покритие.
  • През януари темпът на растеж на кредитите на годишна база отново навлезе в отрицателната област, свивайки се с 0.4 % (при темп от 0% за декември и -0.6% за ноември). В абсолютно изражение намаляването на показателя беше с 241.7 млн. лв. От своя страна обемът на депозитите нарасна с 4.9 млрд. лв. за този период (януари-януари), или с 10.4% на годишна база.
  • През декемвритекущата сметка на платежния баланс отбеляза дефицит      -281.5 млн. евро. С натрупване за 2013 г. текущата сметка регистрира излишък от 831.3 млн. евро. Салдото на финансовата сметка показва излишък от 668.1 млн. евро за декември, а за цялата година финансовата сметка отчита дефицит от -1.5 млрд. евро
   

  Райфайзен Рисърч, Виена

  Тримесечен икономически обзор за България и още над 250 публикации на английски и немски език с информация за 24 държави и повече от 150 компании се публикуват на официалната интернет страница на Райфайзен Рисърч.

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.