Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Икономически обзор към ноември 2014

  26.11.2014

  Райфайзенбанк (България) ЕАД преустановява изпращането на Месечния икономически обзор по електронна поща.

   
  • Реалният растеж на БВП през трето тримесечие на 2014 г. беше 1.6% на годишна база. Увеличение отбелязаха инвестициите и крайното потребление, а намаля експортът.   
  • За периода юли-септември заетостта нарасна, а безработица спадна на фона на по-ниски средни работни заплати.  
  • Средногодишната инфлация се задържа на ниво от -1.6% през октомври, като за този отделен месец индексът на потребителските цени отбеляза инфлация от 0.9% (спрямо септември).
  • За първите девет месеца на годината се натрупа огромен бюджетен дефицит, поради дисбаланс в динамиката на държавните приходи и разходи. За покриването му е необходим нов държавен дълг.     
  • Въпреки че текущата сметка на платежния баланс регистрира излишък, той беше по-нисък от този за третото тримесечие на миналата година.
  • Нетните преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) бяха не само положителни, за третото тримесечие, но и значително повече от тези за същия период на м.г.
  • Положително беше развитието при кредитирането през септември, което нарасна за осми пореден месец в сравнение с миналата година. Нивото на лошите кредити остана високо.  
  • При депозитите отново се наблюдаваше ръст през септември.
   

  Райфайзен Рисърч, Виена

  Тримесечен икономически обзор за България и още над 250 публикации на английски и немски език с информация за 24 държави и повече от 150 компании се публикуват на официалната интернет страница на Райфайзен Рисърч.

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.