Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Икономически обзор към април 2014 г.

  19.05.2014

  Райфайзенбанк (България) ЕАД преустановява изпращането на Месечния икономически обзор по електронна поща.

   
  • Реалният растеж на БВП през 2013 г. беше 0.9%. За него допринесоха износът и разходите на правителството. Задържащо повлияха частното потребление и вносът, а инвестициите останаха неутрални, задържайки се на нивото си от предходната година.
  • И коефициентът на безработица, и този за заетост нараснаха незначително през 2013, отразявайки динамиката на БВП и нагласите за трудова заетост в обществото.
  • Средногодишната инфлация продължи да намалява, достигайки най-ниската си стойност от 1995 г. насам. За първите месеци на 2014 г. индексът на потребителките цени показва месечна и годишна дефлация.
  • Продължава тенденцията за нарастване на държавния дълг.
  • Текущата сметка на платежния баланс остана отрицателна през първите два месеца на 2014 г., като дефицитът за февруари се сви на годишна база. За този период износът също намаля. Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) бяха положителни, но по-малко от тези през първите месеци на 2013 г. 
  • Валутният борд продължи да е стабилен въз основа на солидно покритие на паричната база с валутни резерви.
  • Положително беше развитието при кредитирането, което нарасна през февруари вследствие от активната политика на търговските банки по привличане на клиенти и по снижаване на лихви. Нивото на лошите кредити в банковата система остана стабилно.  
  • При депозитите се наблюдаваше висок ръст на годишна база през февруари, който обаче беше по-нисък от този за януари
   

  Райфайзен Рисърч, Виена

  Тримесечен икономически обзор за България и още над 250 публикации на английски и немски език с информация за 24 държави и повече от 150 компании се публикуват на официалната интернет страница на Райфайзен Рисърч.

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.