Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Икономически обзор към февруари 2015

  04.03.2015

  Райфайзенбанк (България) ЕАД преустановява изпращането на Месечния икономически обзор по електронна поща.

   
  • През четвъртото тримесечие на 2014 г. реалният БВП нарасна с 1.2% на годишна база. За цялата година се очертава ръст от около 1.1%.
  • За 2014 г. безработица спадна, а заетостта нарасна, докато средната работна заплата запази равнището си от 2013 г.
  • Към декември средногодишната инфлация достигна -1.4% (-1.3% към януари 2015 г.). Очакваме дефлационната тенденция да продължи през първата половина на 2015 г.
  • Бюджет 2014 г. се отличаваше с диспаритет между ръста на приходите и разходите, поради което бюджетният дефицит достигна значителните 3.0 млрд. лв. към края на годината, или -3.7% от БВП.
  • В края на годината текущата сметка отбеляза слабо положително салдо, което беше значително по-малко от това в края на 2013 г.
  • За финансиране на бюджетния дефицит и банковата система публичният дълг в края на 2014 г. е по-висок с 8.0 млрд. лв. от този в края на миналата година.
  • Към декември покритието на паричната база остава високо, гарантирайки стабилността на валутния борд.
  • Кредитирането се сви през декември на фона на по-ниски средни номинални лихви. Нивото на лошите кредити остана високо.
  • При депозитите отново се наблюдаваше ръст през декември.
   

  Райфайзен Рисърч, Виена

  Тримесечен икономически обзор за България и още над 250 публикации на английски и немски език с информация за 24 държави и повече от 150 компании се публикуват на официалната интернет страница на Райфайзен Рисърч.

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.