Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Икономически обзор към януари 2015

  21.01.2015

  Райфайзенбанк (България) ЕАД преустановява изпращането на Месечния икономически обзор по електронна поща.

   
  • Наблюдава се спад на индустриалното производство, строителството и вътрешната търговия през ноември.
  • През декември индексът на потребителските цени задържа нивото си от ноември, т.е. декември се характеризираше с нулева месечна инфлация. Тя бе резултат от по-високите цени на електричеството, по-ниските цени на петрола и празничните цени на стоките и услугите.  
  • С актуализацията на бюджета, приета на 25 ноември, бюджетният дефицитът беше повишен до 3.0 млрд. лв., което представлява 3.7% от БВП. За финансирането му бе привлечен нов държавен дълг, като се очаква неговото продължаващо нарастване през 2015 г.  
  • Текущата сметка на платежния баланс беше слабо отрицателна за ноември, докато финансовата сметка - положителна. Услугите и нетните трансфери на българи, живеещи в чужбина, допринесоха за по-малкото отрицателно салдо по текуща сметка.
  • Въпреки спада при покритието на паричната база с валутни резерви, то продължава да бъде високо и Валутният борд остава стабилен.
  • Наблюдава се значителен спад на кредитите и депозитите в банковата система през ноември на фона на стабилни лихви, дължащ се на ликвидацията на Корпоративна търговска банка (KTБ).
   

  Райфайзен Рисърч, Виена

  Тримесечен икономически обзор за България и още над 250 публикации на английски и немски език с информация за 24 държави и повече от 150 компании се публикуват на официалната интернет страница на Райфайзен Рисърч.

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.