Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Икономически обзор към февруари - 2017г.

  02.03.2017

  Райфайзенбанк (България) ЕАД преустановява изпращането на Месечния икономически обзор по електронна поща.

   
  • През четвъртото тримесечие на 2016 г. реалният БВП нарасна с 3.4% на годишна база, а за цялата година се очертава ръст от около 3.3%.
  • Към края на 2016 г. безработицата спадна до 6.7%, или с 1.2 пр.п. в сравнение с края на 2015 г.
  • Инфлацията декември-декември премина в положителната област, достигайки 0.1%. Очакваме дефлационната тенденция да бъде пречупена през 2017 г.
  • Бюджет 2016 г. се отличаваше с по-бърз ръст на приходите спрямо разходите, поради което бюджетният излишък достигна 1.5 млрд. лв. към края на годината, при дефицит от 2.5 млрд. лв. в края на предходната година.
  • В края на 2016 г. публичният дълг възлезе на 26.9 млрд. лв. или 29.4% от БВП, което е 2.1 млрд. лв. повече от нивото му година назад.
  • В края на годината текущата сметка отчете положително салдо, което освен това беше по-голямо от това в края на 2015 г.
  • Към декември покритието на паричната база остана високо, гарантирайки стабилността на Валутния борд.
  • Кредитирането нарасна за трети пореден месец на годишна база в среда на плавно спадащи лихвени проценти. От своя страна делът на лошите кредити се сви, на остана висок. При депозитите отново се наблюдаваше ръст при леко понижаващи се лихвени проценти.
   

  Райфайзен Рисърч, Виена

  Тримесечен икономически обзор за България и още над 250 публикации на английски и немски език с информация за 24 държави и повече от 150 компании се публикуват на официалната интернет страница на Райфайзен Рисърч.

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.