Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Икономически обзор към януари - 2017 г.

  16.02.2017

  Райфайзенбанк (България) ЕАД преустановява изпращането на Месечния икономически обзор по електронна поща.

   
  • През ноември се наблюдава ръст на индустриалното производство и вътрешната търговия, докато строителството продължи да се свива, въпреки ръста в сегмента на сградното строителство. 
  • Индексът на потребителските цени показва нулева инфлация. От началото на годината до края на ноември се натрупа дефлация от 0.5%.
  • В края на ноември 2016 г. държавният бюджет очаквано показа излишък от 3.5 млрд. лв., при дефицит от 406.4 млн. лв. за същия период на 2015 г.
  • За ноември текущата сметка беше отново положителна, като възлезе на 116.0 млн. евро, при стойност от -359.7 млн. евро за ноември 2015 г. Тази динамика бе резултат от подобрени салда на търговския баланс, първичния и вторичния доход. На този фон салдото на услугите леко се влоши, оставайки положително.
  • Валутният борд е стабилен и със значително покритие на паричната база с валутни резерви.
  • Наблюдава се ръст и при кредитирането, и депозитите. Средните номинални лихви при кредитите спадат на месечна база, докато при депозитите те слабо нарастват през ноември.
   

  Райфайзен Рисърч, Виена

  Тримесечен икономически обзор за България и още над 250 публикации на английски и немски език с информация за 24 държави и повече от 150 компании се публикуват на официалната интернет страница на Райфайзен Рисърч.

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.