Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Икономически обзор към септември 2018

  26.09.2018

  Райфайзенбанк (България) ЕАД преустановява изпращането на Месечния икономически обзор по електронна поща.

   
  • През второто тримесечие на 2018 г. реалният икономически растеж достигна 3.2% на годишна база, според предварителните данни на НСИ, което бе по-ниско от очакваното и от предходното тримесечие (3.5%).
  • За ръста на БВП положителен принос реализираха както крайното потребление (4.8 пр.п.), така и брутното капиталообразуване (1.8 пр.п.). От друга страна обаче, нетният износ задържа растежа с 3.4 пр.п., тъй като вносът нарасна с 5.8% през тримесечието, а износът – с 0.5%.
  • Към юли се натрупа бюджетен излишък от 2.0 млрд. лв., което бе близо до нивoто от юли 2017 г.
  • Публичният дълг спадна до 12.1 млрд. евро към юли 2018, или с 542.0 млн. евро по-малко в сравнение със същия период на миналата година. В рамките на публичния дълг, близо 3 млрд. евро са вътрешен и малко над 9 млрд. евро външен дълг към юли 2018 г.
  • Месечната инфлация за август беше 0.1%, а от началото на годината се натрупа инфлация от 1.8%.
  • Също така, не ми излиза публикуван и анализа за август - мога ли да те помоля да провериш откъде идва този пропуск - за всеки случай го изпращам отново, заедно с акцентите към него:
  • Към юни се натрупа бюджетен излишък от 1.7 млрд. лв., достигайки нивoто от юни на 2017 г.
  • Публичният дълг спадна до 12.1 млрд. евро към юни 2018, което е с 1.4 млрд. евро по-малко в сравнение със същия период на миналата година. В рамките на публичния дълг, близо 3 млрд. евро са вътрешен и малко над 9 млрд. евро външен дълг.
  • Валутният борд e стабилен въз основа на високо покритие на паричните агрегати с валутни резерви. 159% бе покритието на паричната база с валутни резерви към юни, при необходими 100% покритие за стабилното функциониране на борда.
  • Кредитите регистрираха годишен ръст от 5.7% към юни, като кредитите към бизнеса се увеличиха с 3.5%, а тези към домакинствата близо три пъти по-бързо - с 9.2%.
  • Относителният дял на лошите и преструктурирани кредити (без овърдрафт) се сви с 2.5 пр.п. спрямо юни миналата година до все още относително високото ниво от 16.2%.
  • Депозитите се увеличиха с общо 10.3% към юни (спрямо юни м.г.) в резултат на ръст от 15.9% при депозитите на фирмите и от 7.8% при депозитите на домакинствата.
   

  Райфайзен Рисърч, Виена

  Тримесечен икономически обзор за България и още над 250 публикации на английски и немски език с информация за 24 държави и повече от 150 компании се публикуват на официалната интернет страница на Райфайзен Рисърч.

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.