Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Иконoмически обзор към февруари 2019

  05.03.2019

  Райфайзенбанк (България) ЕАД преустановява изпращането на Месечния икономически обзор по електронна поща.

   

  Акценти

  • Приходите на консолидирания държавен бюджет достигнаха 39.6 млрд. лв. през 2018 г., или с 4.3 млрд. лв. повече от обема им през 2017 г. От своя страна разходите, включително вноската на България в бюджета на ЕС, се увеличиха до 39.5 млрд. лв., т.е. с 5.0 млрд. лв. повече от нивото им година назад. Поради тази динамика се очерта излишък от 137.0 млн. лв. през 2018 г., при излишък от 0.9 млрд. лв. в края на предходната година. 
  • В края на 2018 г. публичният дълг възлезе на 12.2 млрд. евро. (22.1% от БВП), което бе с 0.9 млрд. евро по-малко от нивото му година назад. Той остана на едно от най-ниските нива в ЕС.
  • Салдото по текущата сметка на платежния баланс през 2018 г. бе отново положително в размер на 2.5 млрд. евро (4.6% от БВП), като отчете по-ниска стойност от 2017 г., когато излишъкът достигна 3.7 млрд. евро (6.5% от БВП). 
  • Преките чуждестранни инвестиции в страната регистрираха незначителен годишен ръст, от 1.4 млрд. евро през 2017 г. до обем от 1.5 млрд. евро към края на 2018 г. Водещ инвеститор за 2018 г. беше отново Холандия с 1.1 млрд. евро, следвана от Германия със 153.7 млн. евро и Белгия с 94.3 млн. евро.
   

  Райфайзен Рисърч, Виена

  Тримесечен икономически обзор за България и още над 250 публикации на английски и немски език с информация за 24 държави и повече от 150 компании се публикуват на официалната интернет страница на Райфайзен Рисърч.

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.