Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Икономически обзор към октомври 2019 г.

  01.11.2019

  Райфайзенбанк (България) ЕАД преустановява изпращането на Месечния икономически обзор по електронна поща.

   

  Акцент

  На 22 октомври Европейската комисия прие доклада за предприетите от България действия по изпълнения на ангажиментите по механизма за сътрудничество и проверка (МСП), включително във връзка със съдебната реформа и борбата с корупцията и организираната престъпност.

  В доклада се отбелязва последователната работа на страната по изпълнението на последните препоръки. Комисията е на мнение, че напредъкът на България по линия на МСП е достатъчен за изпълнението на ангажиментите, поети към момента на присъединяването към ЕС. Необходимо е обаче България да продължи да работи последователно за превръщането на отразените в доклада ангажименти в конкретно законодателство и за неговото трайно изпълнение. Докладът определя като необходимост приемането на законодателство за отмяна на разпоредби на Закона за съдебната власт, изискващи автоматично временно отстраняване от длъжност на магистрати в случай на наказателно разследване срещу тях и деклариране на членство в професионални сдружения. България трябва да осъществява мониторинг на трайното изпълнение на реформите чрез новосъздаден съвет, който ще функционира след приключване на мониторинга на Комисията, като достигнатите заключения ще се използват в бъдещия диалог с Комисията в рамките на всеобхватния механизъм за върховенството на закона. Преди да вземе окончателно решение Комисията надлежно ще вземе предвид становищата на Съвета и на Европейския парламент.

   

  Райфайзен Рисърч, Виена

  Тримесечен икономически обзор за България и още над 250 публикации на английски и немски език с информация за 24 държави и повече от 150 компании се публикуват на официалната интернет страница на Райфайзен Рисърч.

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.