Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Иконoмически обзор към януари 2019

  05.02.2019

  Райфайзенбанк (България) ЕАД преустановява изпращането на Месечния икономически обзор по електронна поща.

   

  Акценти

  • По последни данни, към ноември индустриалната продукция нарасна с 1.2% спрямо ноември 2017 г. В нейните рамки преработващата промишленост се увеличи с 2.0%, докато добивната промишленост и производството на енергия се свиха, съответно с 2.4% и 3.9%.
  • Към същия период строителството намаля с 1.7%, като сградното строителство спадна по-бързо - с 2.0%, докато гражданското строителство отбелязва 1.5% годишен спад.
  • Държавният бюджет остана на излишък към края на декември 2018 г. (2.9 млрд. лв.).
  • Брутният външен дълг в края на ноември 2018 г. бе 33.8 млрд. евро (61.2% от БВП), което е с 601.8 млн. евро в сравнение с ноември 2017 г.
  • За периода януари-ноември 2018 г. текущата сметка на платежния баланс бе положителна и възлезе на 2.7 млрд. евро (4.8% от БВП), при излишък от 3.7 млрд. евро за същия период на 2017 г. (7.1% от БВП).
  • Преките чуждестранни инвестиции в страната до ноември достигнаха 795.4 млн. евро (1.3 млрд. евро за януари - ноември 2017 г.).
   

  Райфайзен Рисърч, Виена

  Тримесечен икономически обзор за България и още над 250 публикации на английски и немски език с информация за 24 държави и повече от 150 компании се публикуват на официалната интернет страница на Райфайзен Рисърч.

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.