Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Икономически обзор към януари 2020 г.

  10.02.2020

  Райфайзенбанк (България) ЕАД преустановява изпращането на Месечния икономически обзор по електронна поща.

   

  Акцент

  През 2019 г. банковият сектор не само отчете подобряващи се финансови показатели, но в него продължиха и процесите на консолидация. Така Юробанк (Пощенска Банка) изкупи акциите на Банка Пиреос, а през 2020 г. се очаква финализиране на сделката между Банка ДСК и Експресбанк, което отново ще размести позициите на играчите в сектора. В него понастоящем оперират 19 банки и 6 клона на чужди банки, като за мащаба на националната икономика броят им е по-скоро твърде голям. Покана за прием в Банковия съюз и ERM ІІ към април се очаква също да даде известен тласък на консолидацията в сектора. От друга страна, акумулираните циклични рискове доведоха до увеличаване на антицикличния капиталов буфер от 0.0% на 0.5%, който е приложим към рисковите кредитни експозиции на банките. Това ниво се очаква да се запази до края на първото тримесечие на 2020 г., като за периода април-декември буферът отново ще бъде увеличен - до 1.0%, а от 1 януари 2021 г. до 1.5%. Стъпалното увеличаване на буфера цели подобряване устойчивостта на банковата система към шокове, произтичащи от влошаваща се икономическа среда. Освен това от 1 януари 2020 г. влезе в сила и увеличение на нуфера за системно значими институции: от 0.75% на 1.0% за Банка ДСК, УниКредит Булбанк, ПИБ и ОББ, от 0.50% на 0.75% за Райфайзебанк и Юробанк, и от 0.25% на 0.50% за ББР и ЦКБ. На този фон, не се предвиждат промени на буфера за системен риск (3.0%) и на предпазния капиталов буфер (2.5%).

   

  Райфайзен Рисърч, Виена

  Тримесечен икономически обзор за България и още над 250 публикации на английски и немски език с информация за 24 държави и повече от 150 компании се публикуват на официалната интернет страница на Райфайзен Рисърч.

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.