Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  RZB Group през 2001 година

  06.01.2002
   

  RZB Group отчита 2001 като поредната успешна година в своята дълга история. Австрийската банкова група отново показа изключителен ръст, разширявайки пазарните си позиции, въпреки все по-сложната бизнес среда.

  Резултатите на Групата за 2001 година доказват тези тенденции. През 2001 г. увеличението на активите е 22,3 %, достигайки близо 44,6 милиарда евро. “RZB Group отчита последователен ръст в своята дейност. Ние успешно се възползвахме от шансовете, предоставени ни през 2001 година, за да разширим своите пазарни позиции,” заяви Председателят на борда на директорите на RZB Group г-н Валтер Ротенщайнер.

  Ръстът на нетния приход от лихви на Групата след провизии през 2001 година е 18,5 %. Нетните приходи от такси и комисиони се увеличават с 42,9 % през изминалата година, а печалбата от дилърски операции - с 44,2%. В следствие на това, възвръщаемостта на активите (преди данъчно облагане) достигна 0,57 % (спрямо 0,55% за предходната година), рекорден резултат сред водещите австрийски банки.

  Печалбата преди облагане с данъци се увеличи с 28,4 % до близо 232 милиона евро, което е отражение не само на развитието на Групата в Централна и Източна Европа, но и на повишаване приходите от австрийския корпоративен пазар. “Групата Райфайзен постигна тези отлични резултати въпреки направените сериозни инвестиции в разрастването – стратегия, която залага солидна основа за бъдещото ни развитие и печалби, “ каза г-н Ротенщайнер.

  Стратегията на RZB Group подкрепя развитието

  Мащабните инвестиции на Групата увеличават отношението разходи/приходи на 71,1% (от 66,2%), намалявайки автоматично възвръщаемостта на капитала преди данъчно облагане на 13,3% (от 14,4%). Тези краткосрочни резултати са логично следствие от дългосрочната стратегия на Групата. “Нашата стратегия е ясна”, заяви г-н Ротенщайнер. “Със своето динамично развитие RZB Group се утвърждава в Централна и Източна Европа в момент, в който завладяването на пазарни позиции в региона е относително лесно и това гарантира бъдещия ни успех. В Централна и Източа Европа има ясно очертани възможности заради все още големия пазарен потенциал.”

  2001: Година на разрастване

  2001 година се очертава като изключително важна за разрастването на групата Райфайзен. RZB Group стана собственик на Austria’s Centro Internationale Handelsbank, Hrvatska Postanska Banka в Босна и Херцеговина и румънската Banca Agricola. Всички тези придобивания – особено това на една от най-старите румънски финансови институции – увеличи броя на служителите на Групата с 80,1 % на 14 459 в края на 2001 г.

  Ключов играч в Централна и Източна Европа

  RZB Group разшири значително своята мрежа в Централна и Източна Европа през последните години, утвърждавайки се като водеща банкова група с дъщерни банки в 13 държави в региона. “Ние определено постигнахме много за по-нататъшната си експанзия. Например, създавайки в рекордни срокове дъщерна банка в Югославия, ние още веднъж демонстрирахме мисията си на пионери в региона. Това ни даде отлична стартова позиция на този нов пазара,” отбелязва Херберт Спетич, Заместник-председател на Борда на директорите на RZB Group, отговарящ за международната дейност на групата. “Групата продължи своята политика на динамично разрастване и през 2002 година с придобиването на Словенската Krakova banka,” допълни Степич. Активите на дъщерните банки на RZB Group в Централна и Източна Европа се увеличават с 67% през 2001, достигайки 11,4 милиарда евро. Само 500 милиона евро, от общия ръст от 4,5 милиарда евро, са в резултат на придобивания на нови банки. Възвръщаемостта на капитала (преди данъчно облагане) през 2001 г. е 24,4%. Служителите на RZB Group в региона през 2001 година достигнаха 11 300, което представлява 107% ръст в сравнение с 2000 г. Броят на клоновете на групата се увеличи от 185 на 494.

  Показвайки отлични резултати от своята дейност в региона RZB Group получи много награди. Групата спечели наградата “Най-добра банка в Централна и Източна Европа” на финансовото списание “Global Finance”, както “Банка на 2001 година в Централна и Източна Европа” на списанието “The Banker”.

  Банкиране на дребно

  Банкирането на дребно в RZB Group се предлага от поделенията на Групата в Централна и Източна Европа и дъщерната банка Kathrein Co. Privatgeschaftsbank. Дребното банкиране има голям потенциал в Централна и Източна Европа заради все още слабото развитие на пазара. Възползвайки се от този потенциал RZB Group успя да реализира своите амбициозни цели: През 1999 RZB Group избра няколко страни в ЦИЕ, в които да предлага услугите си на физически лица. Към септември 2001 година, броят частни клиенти достига 1 милион, а към края на 2001 – надхвърля 1,1 милион.

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.