Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Банковият пазар в Централна и Източна Европа продължава бързия си растеж

  10.08.2004
   

  Банкирането на дребно с нарастващо значение. Международните банки са водеща сила.
  Австрийските банки с най-висок пазарен дял. КБС, Ерсте Банк, Уникредито, ХВБ/БАКА и Райфайзен са най-големите финансови институции в региона. Райфайзен, ХВБ/БАКА, ИНГ, Ситигруп и ОФАГ с най-голямо регионално присъствие.

  Според проучване, подготвено от специалисти на Райфайзен Централбанк Австрия АГ (РЦБ) и Райфайзен Центробанк АГ, банковият пазар в двайсетте държави от Централна и Източна Европа* (ЦИЕ) бързо нараства. След увеличение от 3,5% през 2002 г. активите бележат ръст от 10,1% до 572 милиарда евро през 2003 г. Докато през 2002 г. ръста на активите в Полша и Република Чехия имаха главен принос към растежа в евро, през 2003 г., като двигател на растежа се доказаха главно Русия (+15,6%), Унгария (+19,9 %) и страните от втората вълна на присъединяване (+13,1%). Ръстът на активите на новоприетите страни в ЕС достига едва 0,8%. Причините са главно в загуби от валутната обмяна, особено на полските злоти, и продължаващото намаляване ръста на активите на полските и чешките банки. Въпреки това, международните банки в ЦИЕ се разрастват значително по-бързо в сравнение с пазара като цяло.

  Влияние чрез предлагане и бърз икономически растеж.

  “Централна и Източна Европа е банков пазар с постоянен висок потенциал на растеж. Пазарът в региона е все още до голяма степен неразработен и основните параметри показват големия му потенциал в сравнение с този на Западноевропейския пазара”, казва Херберт Степич, Заместник-председател на РЦБ и Председател на Управителния съвет на Райфайзен Интернешънал Банк-Холдинг АГ (Райфайзен Интернешънал), компанията контролираща дъщерните дружества на РЦБ в ЦИЕ. Ръстът на активите през 2003 г. е едва 59% от брутния вътрешен продукт на страните от ЦИЕ (2002 г.: 56%), докато в Еврозоната достига 201%. “В сравнение със Западна Европа, бързият икономически растеж оказва допълнително влияние, което се отразява позитивно на развитието на банките в ЦИЕ”. През 2003 г. икономическия растеж в ЦИЕ е 5,5%, а за 2004 г. и 2005 г. е предвиден растеж от съответно 5,9% и 5%, докато в Еврозоната за 2002 г. е отчетен 0,5% растеж, а за 2004 г. и 2005 г. са предвидени съответно 1,8% или 2,2%.

  Проучването на банковия пазар в ЦИЕ показва различното ниво на развитие в рамките на отделните пазари, ето защо специалистите ги разпределят в групи, за да очертаят по-ясно тенденциите: това са новите членки на ЕС°, държавите от втората вълна на присъединяване **, пазарите от Югоизточна Европа***, Украйна, Беларус, както и Русия. Разликата в развитието на тези групи може да бъде видяно в приложеното проучване.

  Банкирането на дребно с нарастващо значение

  С разрастването на средната класа и увеличаването на приходите, нараства и значението на банкирането на дребно: докато ръстът на нетните кредити в евро за 2003 г. е 14,7% (2002 г. – 12%), ръстът на кредитите отпуснати на домакинства достигна 23,8% (2002 г. – 19,4%). Делът на кредитите отпуснати на домакинства в общия кредитен портфейл се увеличи от 20% на 23%. И в този случай е очевиден, огромният потенциал за развитие, в сравнение с този на Еврозоната, където кредитите отпускани на домакинствата представляват 49% от брутния вътрешен продукт, докато в ЦИЕ са само 7 %.

  “В следствие на не достатъчното разработване на потребителския сегмент, обслужването на малки и средни предприятия, както и банкирането на дребно обещават особено високи нива на растеж”, казва Степич. Следователно, въпреки бързото разрастване на Интернет банкирането, клоновете или нуждата от изграждане на клонова мрежа ще остане важно с оглед успешното обслужване на потребителския потенциал. Така например, за последните пет години Райфайзен е разширила клоновата си мрежа от 100 на 800, като приблизително половината от клоновете са новооткрити, а другата половина са създадени чрез придобиване на други банки.

  Обособено развитие на депозитите

  Въпреки, че общия брой на депозитите в ЦИЕ нараства, се наблюдават различия в развитието. В новите страни-членки на ЕС ръстът на депозитите спадна от 7,6% на 2,6 %, поради увеличение в ръста на кредитите и потреблението. Ръстът на депозитите намалява и в страните от втората вълна на присъединяване, но при по-високи нива (8% след 13.5%), докато прираста в останалата част от пазара е стабилен – приблизително една пета. “Това развитие показва нарастващото доверие към банките”, обяснява Степич. “Положително за икономическото развитие на тези пазари, е когато хората вадят парите си от матраците и ги връщат отново в обръщение чрез банките.”

  Намаляване на лихвения марж

  Средният размер на лихвения марж – това е разликата между лихвите за депозити и кредити – постоянно намалява през последните години, което от една страна се дължи на по-голямата стабилност в държавите в региона, а от друга на нарастващата конкуренцията. “Добрите банки няма да имат проблем да компенсират намаляващите маржове чрез по-широка гама продукти и нарастване на обемите. Останалите банки ще изостанат“, казва Степич, който счита универсалното банкиране като предимство за в бъдеще.

  Международните банки играят решаваща роля

  Международните банки са от най-голямо значение за развитието на банковия пазар в ЦИЕ. Тяхното навлизане в пазара беше и продължава да бъде не само значителен стимулатор за преките инвестиции на други компании, но най-вече допринася и за подобряването на банковата система и по-голямата конкуренция. “Международните банки са важен двигател за по-нататъшното развитие на банковата система в ЦИЕ. Те изпълняват важна задача, която рефлектира особено върху изграждането на по-стабилни банкови пазари, нови продукти и по-ниски цени за потребителите”, коментира Степич.

  Докато Райфайзен, Кредитанщалт, Ситигруп и ИНГ стъпиха първи на пазарите в ЦИЕ, през последните години КБС, Уникредито, Сосиете Женерал, Ерсте Банк и Интеза БСИ също се присъединиха и бързо спечелиха пазарен дял, чрез покупката на големи банки – бивша държавна собственост. Освен тях ОТП, която преди беше активна само на унгарския пазар, се разрасна до международна банка с разширяваща се клонова мрежа в ЦИЕ.

  Продажба на инвестициите, консолидация и приватизация

  Въпреки това се наблюдава процес на продажба на инвестициите. КБС наскоро продаде филиалите си в Литва и Украйна. Байерише Ландесбанк вече не присъства на пазарите в Република Чехия и Хърватска, Сосиете Женерал и Рабобанк се оттеглиха от Унгария и т.н. Други международни банки считат това за добра възможност за инвестиции на пазара. Например Ерсте Банк, Уникредито, ХВБ/БАКА, БАВАГ и Нордеа се възползваха от тези възможности. Едновременно с приватизацията на държавни банки това води до прогресивна консолидация и процес на концентрация. Например полската ПКО Банк - най-голямата банка в Централна Европа и БСР – най-голямата кредитна институция в Румъния, предстои да бъдат приватизирани. Дори в Русия може да се очаква приватизацията на големи държавни банки, каквато е Внешторгбанк, втората по големина банка в страната.

  Пет австрийски банки сред 16-те най-големи международни банки

  Според ръста на активите си, КБС е най-голямата международна банка в ЦИЕ следвана от Ерсте Банк, италианската Уникредито, ХВБ/БАКА-Груп и Райфайзен Интернешънал. Общо пет австрийски финансови институции са сред най-големите 16 банки в региона: освен Ерсте Банк, ХВБ/БАКА и Райфайзен, това са Хипо Алпе Адриа и Остерайхише Фолксбанкен АГ (ОФАГ).

  Това се отразява също така в пазарния дял на нетните кредити: по отношение на общия нетен кредитен портфейл на всички банки в ЦИЕ, австрийските банки заемат челно място сред финансовите институции с дял около 14%. Италианските и белгийските банки са на второ място съответно с 8% и 5%. Руската Сбербанк има най-голям пазарен дял с 5,9%. Въпреки това тя не влиза в класацията, тъй като няма клонова мрежа в ЦИЕ.

  Изследването очертава интересна картина разглеждайки държавите по групи. Докато пазарният дял на международните банки в новоприсъединилите се страни от ЕС е сравнително висок, то той намалява постепенно в страните, са далеч от присъединяване към ЕС. Един от факторите за липса на много международни банки в тези страни е относително малкия размер на конкретните пазари, което се компенсира с по-голям потенциал за растеж. Ето защо международните банки имат относително малък пазарен дял в Беларус, Украйна и Русия, както и в Югоизточните европейски страни. На тези пазари Райфайзен е No. 1 сред международните банки, следвана от Ситигруп и Хипо-Адриа.

  Сосиете Женерал и Райфайзен се разрастват най-бързо

  Благодарение на придобиването на чешката КБ, френската Сосиете Женерал е водеща по отношение на годишния прираст на активи от последните четири години, следвана от Райфайзен и Ерсте Банк.

  Изследването на дела на активите на международните банки в ЦИЕ е също интересно. Този дял е добър индикатор за значението на бизнеса в ЦИЕ и за обвързаността с пазарите на ЦИЕ. Тук Райфайзен Интернешънал и ОТП са водещи в ЦИЕ. Следват ги Хипо Алпе-Адриа с 27%, Ерсте Банк 22%, ХВБ/БАКА с 17% (РЦБ с 36% и ХВБ с 5%).

  Райфайзен с най-широк обхват, Уникредито с най-много клонове

  Райфайзен има най-голям обхват от международните банки, с присъствието си чрез дъщерни дружества на 15 пазара в региона, ХВБ/БАКА е втора с 13 пазара, ИНГ, Ситигруп и ОФАГ си поделят трето място с по осем пазара всяка.

  С 1 318 клона Уникредито има най-много банкови офиси сред международните банки в ЦИЕ. Ерсте Банк е на второ място (1 207), следвана от ХВБ/БАКА (904), КБС (795) и Райфайзен (789).

  *ЦИЕ-20: Полша°, Република Чехия°, Словакия°, Унгария°, Словения°, Естония°, Латвия°, Литва°, Румъния**, България**, Хърватска**, Босна и Херцеговина***, Сърбия и Черна гора***, Македония***, Албания***, Косово***, Молдова***, Беларус, Украйна и Русия.
  ° нови членки на ЕС
  ** Втора вълна на присъединяване
  *** Югоизточни Европейски страни

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.