Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Консолидиран баланс и отчет за приходите и разходите за 2003 г. на банковата група Райфайзен

  08.04.2004
   

  Рекордни резултати и динамичен растеж

  Нарастване на балансовото число с 21 %, нарастване на печалбата преди облагане с 42 %, възвращаемост на собствения капитал преди облагане – 15.5%. Завладяване на нови пазарни дялове в Австрия, Централна и Източна Европа. Банковата мрежа в Централна и Източна Европа продължава динамичното си развитие

  Австрийската Райфайзен Груп продължи успешното си развитие през 2003г. и отчете рекорден резултат за трета поредна година: нарастване на печалбата преди данъчно облагане с 41.6% до 343.6 млн. евро /данните са от 31 дек. 2003/. Едновременно с това се отчита ново подобрение на най-важните показатели за доходност. Райфайзен Централ Банк АГ (РЦБ) отново имаше по-бърз растеж в сравнение с банковия пазар като цяло в Австрия, Централна и Източна Европа и успя да завладее нови пазарни дялове.

  “2003 беше отново една истински успешна година за РЦБ, характеризираща се с продължителен растеж и подобряване на пазарната ни позиция. Също така бяха положени основите, които ще ни осигурят висока степен на гъвкавост и ще ни позволят да гарантираме постиженията си”- сподели Валтер Ротенщайнер, Генерален директор на РЦБ. Райфайзен Интернешънъл Банк- Холдинг АГ /РИ/, 100% дъщерно дружество на РЦБ получи одобрение за увеличение на капитала, чрез емитиране на собствени акции на борсата и/или привличане на миноритарни акционери. ”В дългосрочен план ние не можем да поддържаме експанзия на пазар с 330 млн. души население, експлоатирайки единствено възможностите на австрийския пазар с население само 8 мил. души. Макар че, както досега, по - голямата част от необходимия капитал може да бъде осигурена от реализираната печалба."

  Балансовото число на банката надхвърли 50 милиарда евро.
  Общият размер на активите нарастна до 56,5 милиарда евро, което, сравнено с края на 2002г. е увеличение с 20,8%. С това динамично развитие РЦБ отново завоюва 3-то място сред Австрийските банки, позиция, която тя загуби през 2000г. в резултат от сливането на две конкурентни банки с размери, близки до тези на РЦБ от преди 5 години.

  Стабилна доходност и ефективно управление на разходите
  Всички основни пера в консолидирания отчет за приходи и разходи на Групата показват ръст, при който динамиката на нарастване на приходите значително изпреварва тази на разходите. Провизиите за евентуални загуби от кредитиране бяха увеличени с 33,8% и достигнаха 202,2 мил. евро. Това се дължи от една страна на изненадващия колапс на две западноевропейски корпорации, по чийто кредити бяха заделени провизии, а ат друга на увеличената кредитна активност в ЦИЕ.

  През 2003г. печалбата преди данъци в размер на 343,6 мил. евро се увеличи с 41,6 % сравнено с 2002г., което се дължи на засиленото присъствие на РЦБ на динамично развиващите се пазари на ЦИЕ.

  Устойчиво подобряване на показателите за доходност
  Показателите за доходност на Райфайзен груп отново отбелязаха подобрение. Коефициентът на разходи към приходи спадна с 3,1% до 64,1% при условията на продължаващи големи инвестиции. Възвръщанемостта на собствения капитал преди данъци достигна 15,5% при 12,5% през 2002г. и е една от най - високите сред големите австрийски банки. Възвращаемостта на активите също се увеличи значително от 0,53% на 0,67%.

  Собствен капитал -в размер на 3,1 милиарда евро, излишък от 27,4%
  Капиталовата база на Групата Райфайзен се увеличи с 8% и възлезе на 3,1 милиарда евро. Отчетените коефициенти на основния и на собствения капитал остават почти непроменени - 7,5% и 10,2% съответно.

  Повече от 21 000 служители на групата - равносметката е: 2 200 нови работни места

  Персоналът нарастна с 26,5% и достигна 21 119 към края на годината. "Висококвалифицираните ни служители са нашият най-ценен актив. Горди сме, че всяка година осигуряваме много на брой нови работни места", каза Ротенщайнер. През 2003г. равносметката е 2200 нови служители, като голяма част от тях се присъединиха към Групата, чрез придобиване на Приорбанк, Беларус. Четири, от всеки пет служители работят в банките на Групата в ЦИЕ.

  Райфайзен Интернешънъл продължава да има изключителен принос в резултатите на банката.

  Херберт Степич, Зам.Генерален Директор на РЦБ и председател на РИ, е повече от доволен от развитието на дейността и реализираната печалба на РИ: “Не само показваме висок растеж в региона, но запазваме и новаторската си роля при банковите поглъщания, осъществени в Беларус и Албания и завладяванетото на нови пазари. Никой от конкурентите ни в ЦИЕ няма толкова добре интегрирана клонова мрежа като тази на Райфайзен, която има дълга история и опит в региона и многократно е получавала международно признание и награди за качеството на предлаганите услуги.
  Райфайзен Интернешънъл е холдингова компания на мрежата от банки и лизингови дружества, като в същото време предоставя консултантски и други услуги на Групата в ЦИЕ. Балансово число на РИ нарастна с почти 40% до 20.1 млрд евро през 2003, като повече от 90% представляват активи на дъщерните банки. Ръстът на печалбата е още по-впечатляващ: печалбата преди данъци се е увеличила с 58% - от 175.3 милиона евро на 276.7 милиона евро. При увеличение на печалбата на Групата на консолидирана основа с 36%, приносът на РИ в този резултат е 69% (ефектът от обединяването води до различия при директното калкулиране на пропорциите).

  Мрежата от банки в Централна и Източна Европа (ЦИЕ) продължава динамичния си растеж
  Придобиването на основния дял на Приорбанк, третата по големина банка в Беларус, успешно приключи през януари 2003, с което РЦБ стана единствената западно европейска банка стратегически инвеститор в страната до сега. С придобиването на Спестовната банка на Албания (Banka e Kursimeve), което беше осъществено в началото на 2004, РЦБ понастоящем присъства, чрез своите дъщерни дружества на 15 пазара в региона и покрива 16, включително с представителния си офис в Литва.

  Броят на всички банкови офиси в региона се увеличи с 93 до 697, като клоновата мрежа на Спестовната банка на Албания ще прибави към тази цифра още 92 офиса през 2004 г., а като се отчетът и самостоятелните лизингови дружества на Групата, РИ разполага със 722 точки на делова дейност, което е увеличение с 20%.

  Положително развитие на Банкирането на дребно
  Развитието на клоновата мрежа на Групата е предпоставка за привличане на много нови клиенти от сегмента на физическите лица и малкия и среден бизнес. Групата стартира дейността си по банкиране на дребно през 1999, която оттогава постоянно се развива с ускорени темпове. Броят на клиентите от този сегмент, обслужвани от клоновата мрежа в края на 2003 г. достигна 3.2 млн. Повече от 2/3 от увеличението на клиентите в сектора на банкиране на дребно се дължи на успешната дейност на съществуващите банки, а около 400 000 клиента бяха привлечени с придобиването на Приорбанк. През 2004, още 500 000 души ще станат клиенти на Райфайзен, в резултат от интеграцията на Спестовната банка на Албания, като в края на 2004 г. клиентите на Групата Райфайзен, в сектора банкиране на дребно ще достигнат 4,2 милиона.

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.