Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  МФК и ЕБВР инвестират по 100 млн. евро в Райфайзен Интернешънъл

  29.10.2004
   

  Международната Финансова Корпорация и Европейската Банка за Възстановяване и Развитие инвестират по 100 млн. евро в Райфайзен Интернешънъл

  Увеличение на капитала в подкрепа на динамичното развитие на Райфайзен Интернешънъл в Централна и Източна Европа.

  Международната Финансова Корпорация (МФК), инвестиционната компания от групата на Световната Банка, за финансиране на частния сектор и Европейската Банка за Възстановяване и Развитие (ЕБВР) подписаха споразумения с Райфайзен Централбанк Австрия АГ (РЦБ), да инвестират по 100 млн. евро за увеличение на капитала на Райфайзен Интернешънъл Банк-Холдинг АГ (Райфайзен Интернешънъл) - дъщерното дружество на РЦБ. Всяка от инвестициите на МФК и ЕБВР са в размер на 4% от капитала на Райфайзен Интернешънъл. Новият капитал в размер на 200 млн. евро е в подкрепа на развитието на бизнеса на Райфайзен Интернешънъл в Централна и Източна Европа. Както вече беше обявено, Райфайзен Интернешънъл продължава подготовката си за Първично публично предлагане на акциите си (IPO), което се очаква да завърши в рамките на първото полугодие на 2005 г., за да има готовност за гъвкава реакция, в случай че пазарните условия са подходящи за IPO.

  Зам.-изпълнителният Директор на МФК, Питър Уойки коментира: “Райфайзен Интернешънъл допринесе и продължава до допринася значително за развитието на банковата индустрия в Централна и Източна Европа. Има голямо стратегическо съвпадение между приоритетите на Райфайзен и тези на МФК в региона. Нашата инвестиция ще подкрепи развитието на Райфайзен, на пазари, които продължават да бъдат неразработени. Това ще подпомогне Райфайзен да развие още повече дейностите си по финансиране на малките и средни предприятия и пазара на недвижими имоти, които са ключови за постигане на устойчив икономически растеж в Централна и Източна Европа.

  Норийн Дойл, първи зам.-президент на ЕБВР, каза: “Инвестициите ще подпомогнат способността на Райфайзен Интернешънъл да инвестира на пазарите в преход и да предлага нови продукти, особено за сегмента на МСП и физическите лица, ипотечното кредитиране и лизинга. Мисията на ЕБВР е да помогне за привличането на такива инвестиции – и най-вече да осигури по-добра възможност за достъп до финансиране на хората в региона.

  Според Валтер Ротенщайнер, Председател на УС на РЦБ и Председател на Надзорния Съвет на Райфайзен Интернешънъл: “Това партньорство е ключово за РЦБ. Досега ние постигнахме динамичен растеж в Централна и Източна Европа с вътрешно генерирани средства. С включването на МФК и ЕБВР, ние предприемаме важна стъпка в стратегията си за отварянето на Райфайзен Интернешънъл към външни инвеститори.”

  “Ние приветстваме и оценяваме участието в капитала на Райфайзен Интернешънъл на нашите дългогодишни партньори в предишни проекти - МФК и ЕБВР. Тяхната подкрепа е ценен принос за бъдещото динамично развитие на Райфайзен Интернешънъл в региона”, каза Херберт Степич, Зам.-председател на УС на РЦБ и Председател на УС на Райфайзен Интернешънъл.

  Райфайзен Интернешънъл, 100% собственост на Райфайзен Централбанк Австрия АГ (РЦБ), Виена, преди увеличението на капитала, е компанията контролираща дъщерните дружества на банката в Централна и Източна Европа. РЦБ е главната институция на най-могъщата банкова група в Австрия - Райфайзен. Централна и Източна Европа е основен пазар на РЦБ – водеща корпоративна и инвестиционна банка в Австрия. Чрез Райфайзен Интернешънъл, банката управлява мрежа от 15 дъщерни банки с повече от 800 клона и два представителни офиса в 16 страни от региона.

  Стратегията на МФК на нововъзникващи финансови пазари в Европа е насочена в три посоки. Първо, МФК подкрепя развитието на ипотечното кредитиране и финансирането на малкия и среден бизнес, чрез банки и лизингови дружества. Второ, МФК работи за укрепването на местните финансови институции, включително тези, на които им предстои приватизация, за развитието на банковите услуги и за увеличаване на възможностите за финансиране на местния бизнес. И накрая, на най-развитите пазари, МФК активно насърчава растежа на капиталовите пазари. Подкрепяйки банковата Група Райфайзен в региона, МФК до голяма степен допринася за развитието на всяка една от тези области.
  Мисията на МФК е да подкрепя значително инвестициите на частния сектор в развиващите се страни, да подпомага намаляването на бедността и подобряването на жизнения стандарт. МФК финансира инвестициите в частния сектор в развиващия се свят, мобилизира капитал на международните финансови пазари, помага на клиентите да подобрят поддържането на социалната и околната среда, осигурява техническа помощ и съвети за различни правителства и бизнес сдружения. От основаването си през 1956 г. до 2004 г., МФК е вложила повече от 44 млрд. долара собствени средства и е осигурила 23 млрд. долара в синдикации за 3 143 фирми в 140 развиващи се страни. В световен мащаб, инвестиционният портфейл на МФК, достигна 17,9 млрд. долара през 2004 г., като допълнителни 5,5 млрд. долара са заделени за участия в синдикирани заеми.

  ЕБВР, собственост на 60 правителства и две правителствени организации, цели да поощрява прехода от централизирана планова към пазарна икономика в Централна и Източна Европа и страните от ОНД.

  За допълнителна информация:
  Относно РЦБ и Райфайзен Интернешънъл, Michael Palzer (+431-71 707-1504, michael.palzer@rzb.at).
  www.rzb.at, www.rzbgroup.com

  Относно IFC, Georg Schmidt in Washington
  (+1-202) 458 2934, gschmidt@ifc.org).
  www.ifc.org

  Относно EBRD, Axel Reiserer in London
  (+44 20) 7338 7753, reiserea@ebrd.com).
  www.ebrd.com

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.