Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Райфайзенбанк (България) ЕАД с 1 304 млн. лв. активи и 20,07 млн. лв. печалба след данъци към 30 септември 2004

  29.10.2004
   
  • Ръст на активите 53,99% до 1304 млн. лв., спрямо 31 декември 2003 г.
  • Увеличение на печалбата след данъчно облагане с 77,22% до 20,07 млн. лв., спрямо 30 септември 2003 г.
  • Нарастване броя на клиентите с 56,3% спрямо 30 септември 2003 г. и 40,7% спрямо 31 декември 2003 г.

  Показатели за ефективност:
  Възвращаемост на капитала след данъчно облагане 37,59% при 34% в края на 2003 г.;
  Възвращаемост на активите след данъчно облагане 2,52% при 2% в края на 2003 г.;
  Съотношение разходи/приходи 45,85% при 53% в края на 2003 г.

  В края на третото тримесечие на 2004 г. кредитният портфейл на Райфайзенбанк (България) ЕАД се увеличи с 63,24% в сравнение със същия период на миналата година, и достигна 922,55 млн. лв., при запазване на много добро качество на активите. Депозитите от фирми и граждани отбелязаха ръст от 34,48 % до 711,63 млн. лв.

  През м. юли 2004 г. Райфайзенбанк успешно усвои първия транш в размер на 10 млн. евро от кредитната линия на Банката за развитие към Съвета на Европа и през м. август 2004 г. получи втори транш също в размер на 10 млн. евро. Усвояването на първия транш приключи 13 месеца предсрочно. С много добри темпове се усвоява и втората кредитна линия на Европейската Инвестиционна Банка в размер на 20 млн. евро.

  Райфайзенбанк бе номинирана за Водещ Мениджър и успешно пласира втората емисия петгодишни корпоративни облигации на Юнионбанк АД в размер на 10 млн евро, както и структурира/пласира първия за българския пазар петгодишен дългов инструмент-облигации, обезпечен с банкова гаранция, емитиран от Аутобохемия АД за 2 млн. евро. Така общият брой на успешните новоемитирани облигации поети и представени от банката в качеството й на Водещ Мениджър през 2004 г. достигна 5, на обща номинална стойност 47 млн. лв. Банката реализира като инвестиционен посредник през този период и най-голямата в историята на БФБ-София АД блокова сделка с акции на Лукойл Нефтохим АД в размер на 153 млн. лв.

  Кредитите за малки и средни предприятия, отбелязаха ръст от 117,7% в сравнение с 31 декември 2003 г. Новият продукт за малки фирми и хора със свободни професии - бързите Микрокредити до 7 000 лв., без обезпечение беше приет много добре от клиентите. Все повече фирми финансират закупуването на служебни превозни средства с “Автокредит” от Райфайзенбанк. Банката предлага пълна гама от банкови продукти и услуги, насочени към малкия и среден бизнес: кредитите “Инициатива”, “Медик”, “Фармацевт” и “Ипотечен” за финансиране на инвестиции и оборотни средства.

  Райфайзенбанк продължи да разширява и позициите си в Банкирането на дребно. Към края на м. септември 2004 г. клиентите – физически лица се увеличиха с 38.87% спрямо края на 2003 година. Промоционалните условия по ипотечните кредити предизвикаха голям интерес и затвърдиха позициите на Банката в жилищното кредитиране. Ръстът на ипотечните кредити е 94,77% в сравнение с края на 2003 година. Райфайзенбанк предлага и едни от най-конкурентните условия по потребителски кредити на пазара, които в края на тримесечието отбелязаха ръст от 168,7% спрямо края на 2003 година. Дългосрочният “Депозит+” продължава да привлича клиенти с атрактивните си условия, отбелязвайки ръст от 240% за третото тримесечие на 2004 г. в сравнение с резултатите към полугодието.

  Райфайзенбанк продължава да ръзгръща клоновата си мрежа, която към 30 септември 2004 година, достигна 46 офиса.

  “Резултатите за третото тримесечие са отлични и сме особено удовлетворени от факта, че Райфайзенбанк успява да съчетае разширяването на пазарните си позиции с подобряването на показателите за ефективност. Предложените атрактивни условия по продуктите за физически лица, предизвикаха голям интерес и банката удвои темповете на растежа в този сегмент. През третото тримесечие много добре беше възприет и новият продукт за малки фирми и хора със свободни професии – бързият микрокредит,” каза г-н Момчил Андреев, Председател на УС и Изпълнителен директор на Райфайзенбанк (България) ЕАД.

  Херберт Степич, Председател на УС на Райфайзен Интернешънъл Банк-Холдинг АГ (Райфайзен Интернешънъл) и Зам.-председател на УС на Райфайзен Централ Банк Австрия АГ (РЦБ), е изключително доволен от динамичното развитие на банката: Райфайзенбанк се развива по-бързо отколкото местния пазар, като в същото време продължава да подобрява показателите си за ефективност. Ангажиментът на банката към сектора на малкия и среден бизнес е особено благотворен за цялата страна, защото този сегмент е в основата на българската икономика.”

  Райфайзенбанк (България) ЕАД е основана през 1994 г. Банката е 100% собственост на Райфайзен Интернешънъл, компанията контролираща дъщерните дружества на РЦБ в Централна и Източна Европа (ЦИЕ). Райфайзен Интернешънъл е 92% собственост на РЦБ. Международната Финансова Корпорация (МФК), инвестиционната компания от групата на Световната Банка, за финансиране на частния сектор и Европейската Банка за Възстановяване и Развитие (ЕБВР) си поделят по равно останалите 8% от капитала на компанията. РЦБ е главната институция на най-мощната банкова група в Австрия - Райфайзен. Централна и Източна Европа е основен пазар на РЦБ – водеща корпоративна и инвестиционна банка в Австрия. Чрез Райфайзен Интернешънъл, банката управлява мрежа от 15 дъщерни банки с повече от 800 клона и два представителни офиса в 16 страни от региона.

  За допълнителна информация: Отдел “Връзки с обществеността”,
  тел. 91 985 174, 167

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.