Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Райфайзенбанк предлага специален кредит за медици, стоматолози, зъботехници и оптики

  05.03.2004
   

  От м. февруари 2004 г. Райфайзенбанк (България) ЕАД предлага нов кредитен продукт “Медик”, специално разработен за нуждите на лекари, стоматолози, зъботехници и оптики. Кредитира се закупуването на специализирано медицинско оборудване, недвижими имоти, строително – ремонтни работи и обзавеждане, както и потребността от оборотни средства. Кредитополучатели могат да бъдат както физически лица, така и юридически – еднолични търговци, дружества с ограничена отговорност и акционерни дружества.
  Кредитите се отпускат в евро, щатски долари или лева, като минималният размер е 2 000 евро или равностойността им в съответната валута, без ограничение за максимален размер.
  Срокът на кредита зависи от целта на финансирането, като за инвестиционни кредити е до 7 години, а за кредити за оборотни нужди – до 3 години, с гратисен период, съобразен с конкретния проект.
  За обезпечение по кредита могат да служат всички активи разрешени от банковото законодателство – недвижимо имущество, транспортни средства, оборудване и др. Срокът за одобрение е до 5 работни дни от подаване на пълния пакет документи.
  Лихвата при кредит “Медик” е от 7,6% до 15% годишно в зависимост от срока, валутата и обезпечението.

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.