Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Търговска Банка Юнионбанк АД издаде втора емисия корпоративни облигации, водещи мениджъри са Райфайзенбанк (България) ЕАД и Търговска Банка Алианц България AD

  20.08.2004
   

  На 6 август 2004 г. Търговска Банка “Юнионбанк” АД издаде емисия необезпечени корпоративни облигации, с номинална стойност от 10 млн. евро. Водещи мениджъри по сделката са Райфайзенбанк (България) ЕАД и Търговска Банка "Алианц България" АД, ко-мениджър е Обединена Българска Банка. Емисията е за срок от 5 години при годишен фиксиран купон 7.20%, платим на всеки 6 месеца. Номиналната стойност на една облигация е 1 000 евро.
  Първичното записване на облигациите беше осъществено при условията на частно предлагане. Вторичната търговия на облигациите ще се осъществява на БФБ – София, след регистрацията на емисията в Комисията за финансов надзор и БФБ – София.
  Целта на емисията необезпечени корпоративни облигации е финансиране на сектора малки и средни предприятия, който е и основен приоритет на Търговска Банка “Юнионбанк” АД.
  От началото на 2004 г. до сега, Райфайзенбанк (България) ЕАД успешно структурира и пласира, като водещ мениджър 5 емисии ипотечни и корпоративни облигации на обща стойност 24 млн. евро.
  ТБ "Алианц България" АД е утвърден участник на пазара на корпоративен дълг като мениджър на емисии, а също и в ролята на инвеститор и емитент.

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.