Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  "Българо-американска кредитна банка" АД издаде петата си емисия ипотечни облигации. Съвместни водещи мениджъри са Райфайзен Централбанк Австрия (РЦБ) и Райфайзенбанк (България) ЕАД

  03.04.2006
   

  "Българо-американска кредитна банка" АД издаде петата си емисия ипотечни облигации. Съвместни водещи мениджъри и поематели на емисията са Райфайзен Централбанк Австрия и Райфайзенбанк (България) ЕАД.

  Емисията е с номинал 25 милиона евро и със срок от пет години. Падежът е на 30 март 2011г., а купонът е плаващ – в размер на 6 месечен Euribor+0,64% годишно. Главницата е дължима изцяло на датата на падежа. Емисията е обезпечена с ипотечни кредити от портфейла на банката.

  Записването на облигациите е осъществено при условията на първично частно предлагане. След потвърждение на проспект за вторично публично предлагане от Комисията за финансов надзор, се предвижда емисията да се регистрира за търговия на Българска фондова борса – София.

  "Българо-американска кредитна банка" АД е специализирана в предоставянето на обезпечено финансиране на малки и средни предприятия в различни сектори на икономиката, както и на фирми в отраслите на туризма и строителството. Според данните, публикувани от Българската народна банка, към 31 декември 2005 г., е 21-та банка в България по размер на общи активи, 12-та по размер на капитала и за последните две години е с най-висока възвръщаемост на активите от всички български банки. "Българо-американска кредитна банка" АД има кредитен рейтинг BB/Stable/B от международната рейтингова агенция Standard & Poor’s.

  Райфайзен Централбанк Австрия е един от най-активните участници на пазара на дългови инструменти в Централна и Източна Европа. Това е централната институция във водещата австрийска банкова група Райфайзен. В страните от ЦИЕ, РЦБ оперира чрез Райфайзен Интернешънъл, която има 16 дъщерни банки и множество лизингови дружества на 16 пазара в региона.

  След приключването на тази транзакция на първичния пазар, “Райфайзенбанк (България)” ЕАД категорично затвърди лидерската си позиция на българския пазар на новоемитирани облигации.
  През миналата година общата номинална стойност на структурираните и пласирани от банката 16 емисии облигации достигна 155 млн. евро, което представлява пазарен дял от 57%.
  Само за първите три месеца на 2006 година общият обем на поетите облигационни транзакции, в която Райфайзенбанк е водещ мениджър достигна 29 милиона евро.

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.