Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Дружеството за управление на активи Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД е регистрирано в съда

  28.01.2006
   

  Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД, новото дружество за управление на активи, изцяло собственост на Райфайзенбанк (България), е вписано в търговския регистър на Софийския градски съд. Дружеството има двустепенна система на управление – Надзорен и Управителен съвет.
  Председател на Надзорния съвет на Райфайзен Асет Мениджмънт (България) е Момчил Андреев, председател на Управителния съвет и Изпълнителен директор на Райфайзенбанк (България) ЕАД. Членове на НС са и Емануела Николова, Прокурист на банката, с ресор Управление на риска и Мартин Йетан, отговарящ за Централна и Източна Европа в Райфайзен Кепитъл Мениджмънт - австрийската компания, лидер в управлението на активи в Европа, с портфейл от над 32 млрд. евро.
  Председател на Управителния съвет на Райфайзен Асет Мениджмънт (България) е Евелина Милтенова, Изпълнителен директор на Райфайзенбанк (България) с ресор Трежъри и Инвестиционно банкиране и сертифициран финансов анализатор (CFA). В управлението на дружеството влиза и Прокуристът на банката с ресор Канали за дистрибуция Ани Ангелова. Изпълнителен член на УС е Драгомир Великов, началник отдел Инвестиционно банкиране в Райфайзенбанк (България) и лицензиран инвестиционен консултант.
  Целият ръководен екип на Райфайзен Асет Мениджмънт (България) има дългогодишен опит в банковата и финансова сфера, както и в инвестирането на местния и международните капиталови пазари, и професионалното управление на портфейли.
  Съдебната регистрация беше последната стъпка преди активното навлизане на новото дружество на пазара на спестовно-инвестиционните продукти, след като преди седмица Комисията за финансов надзор потвърди проспектите за публично предлагане на дялове на осем от най-успешно продаваните фондове на австрийската компания Раифайзен Кепитъл Мениджмънт. Дружеството е подало и заявление в КФН за издаване на разрешение за публично предлагане на дялове от четири собствени, местни фонда на Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД.

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.