Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  ЕБВР и Райфайзенбанк подкрепят проекти за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници

  15.08.2006
   

  Райфайзенбанк (България) ЕАД подписа кредитна линия в размер на 20 милиона евро с Европейската банка за възстановяване и развитие. Средствата ще бъдат използвани за насърчаване на финансирането на проекти за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници в частния сектор.
  Кредитната линия се предоставя в рамките на Програмата на ЕБВР за енергийна ефективност и възобноваеми енергийни източници.

  Със средствата от ЕБВР, Райфайзенбанк (България) ще финансира проекти в частния сектор за подобряване на енергийната ефективност или за производство на енергия от възобновяеми източници. Допустимите проекти за енергийна ефективност трябва да имат за цел намаляване консумацията на енергия и включват подобряване на системите за пренос, възстановяване на отоплителни системи, системи за автоматизация и контрол. Допустимите проекти за възобновяеми енергийни източници включват инвестиции в биомаса, геотермални и биогаз генератори, вятърни и слънчеви генератори и изграждане на малки водно-електрически централи.

  Първият етап на Програмата за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници бе стартиран през 2004г. от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) със съдействието на Фонда за извеждане от експлоатация на АЕЦ Козлодуй и Агенцията за Енергийна Ефективност. ЕБВР отпусна кредити на шест български банки на обща стойност 50 милиона евро. През 2006 г. ЕБВР одобри допълнително 55 милиона евро по тази Програма за България. Финансирането е придружено от 20 милиона евро безвъзмездна помощ от Козлодуйския фонд, създаден през 2000г. и администриран от ЕБВР.

  В рамките на Програмата за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници, след успешното завършване на инвестицията, кредитополучателите ще могат да се ползват от безвъзмездна помощ в размер на 20% от кредита по проекти за възобновяема енергия и в размер на 7,5% от кредита по проекти за енергийна ефективност. Безвъзмездната помощ се предоставя от Козлодуйския фонд.

  Тази кредитна линия е четвъртата, която ЕБВР отпуска на групата на Райфайзен в България. През 2002 г. ЕБВР подпомогна Райфайзенбанк България със средства за финансиране на малки и средни предприятия. Втората кредитна линия отпусната на Райфайзенбанк България през 2005г. е за финансиране на проекти за енергийна ефективност в дома, като по тази линия Райфайзенбанк България ЕАД досега е отпуснала 800 кредита на домакинства за енергийна ефективност. ЕБВР също така работи с Райфайзен Лизинг България за лизингово финансиране на малки и средни предприятия.
  ЕБВР e най-големият инвеститор в България и е финансирала 64 проекта за близо 1,4 млрд. евро.

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.