Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Европейската инвестиционна банка издава първата си облигационна емисия в лева с плаващ купон – РЦБ и Райфайзенбанк (България) са водещи мениджъри

  02.10.2006
   

  Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) – институцията за дългосрочно финансиране на Европейския съюз, с рейтинг Aaa/AAA/AAA (Moody’s/Standard and Poor’s/Fitch) е в процес на издаване на първата си облигационна емисия с плаващ купон, деноминирана в български лева.

  Облигацията се емитира в рамките на програмата за издаване на средносрочни облигации на ЕИБ и възлиза на 150 млн. лева (приблизително 77 милиона евро). Купонът е плаващ – тримесечен СОФИБОР в български лева. Водещи мениджъри са Райфайзен Централбанк Австрия АГ (РЦБ) и Райфайзенбанк (България) ЕАД.

  Рихард Тайхмайстер, Заместник директор Финансиране за Европа и Африка на ЕИБ коментира: “След като първата ни емисия в български лева през 2004г., бе приета изключително добре, както от местните, така и от чуждестранните инвеститори, с тази нова емисия решаваме да разширим гамата от предлаганите инвестиционни инструменти, деноминирани в лева. Новата емисия е свидетелство за ангажираността на ЕИБ да отговори максимално на нуждите на инвеститорите.”

  Патрик Бътлър, член на УС на РЦБ с ресор Трежъри/Инвестиционно банкиране и Финансови Институции заяви: “Това е първата емисия на ЕИБ с плаващ купон, издавана някога в български лева. Групата РЦБ е удовлетворена от факта, че е единственият водещ мениджър на първата транзакция на такъв наднационален емитент, с рейтинг Aaa/AAA/AAA. Не за първи път разработваме нов продукт в Централна и Източна Европа, заедно с такъв първокласен и иновативен емитент като ЕИБ, няма да бъде и последния.”

  Мартин Грюл, Главен финансов директор на Райфайзен Интернешънъл Банк-Холдинг АГ допълни: “С ЕИБ си сътрудничим тясно в България, най-вече в областта на финансирането на бизнеса. Настоящата облигационна емисия е доказателство за това, че и дъщерните ни банки също имат капацитета да работят отлично със своите партньори на капиталовите пазари.”

  Стратегия на ЕИБ за финансиране

  Стратегията за финансиране на банката съчетава постоянство и прозрачност с гъвкавост и иновативност, както по отношение на продуктите, така и на падежа. Общият размер на планираните от ЕИБ заемни средства за 2006г. възлиза на 50 млрд. евро, от които 37 млрд. вече са подсигурени.

  Информация за ЕИБ

  Европейската Инвестиционна Банка, със седалище в Люксембург, е основана през 1958г., по силата на Римския договор. Нейни акционери са страните-членки на ЕС. Европейската инвестиционна банка е институцията за дългосрочно финансиране на проекти в ЕС, която допринася за европейското икономическо развитие и интеграция. Освен финансирането на проекти в страните-членки, основен приоритет на банката е финансирането на инвестиционни проекти в бъдещите членки на ЕС. ЕИБ не цели непременна печалба и отпуска кредитни линии, близки до стойността на набрания ресурс.
  Рейтингът AAA на банката се дължи на стабилната подкрепа на акционерите, солидната капиталова база, изключителното качество на активите, консервативното управление на риска, както и гъвкавата стратегия за финансиране.

  Информация за РЦБ

  Райфайзен Централбанк Австрия АГ е водещата институция на Австрийската банкова група Райфайзен – най-голямата банкова група в страната и водещата корпоративна и инвестиционна банка в Австрия. Чрез дъщерното си дружество Райфайзен Интернешънъл Банк-Холдинг АГ, РЦБ управлява една от водещите мрежи от банки в Централна и Източна Европа, с дъщерни банки и лизингови компании на 16 пазара. Повече от 11 милиона клиенти се обслужват от над 2,700 банкови офиси. На осем пазара, съответната дъщерна банка е сред водещите три банки в страната. Представителни офиси в Литва и Молдова допълват присъствието на Групата в региона. Акциите на Райфайзен Интернешънъл се търгуват на Стоковата борса във Виена. РЦБ притежава 70% от тях, останалите 30% се търгуват свободно.

  Към 30 юни 2006г. активите на РЦБ възлизат на 103,2 млрд. евро, което е 10% увеличение в сравнение с края на 2005г. Печалбата преди облагане се увеличи с 34%, в сравнение с първото полугодие на 2005г. и възлиза на 579 млн. евро.

  Райфайзенбанк (България) ЕАД затвърди лидерската си позиция на Водещ мениджър на българския пазар на новоемитирани облигационни емисии, като за първите шест месеца на 2006г. пое и пласира 7 облигационни емисии за 46,3 млн. евро, като по този начин постигна 52% пазарен дял от общия обем новоиздадени дългови инструменти на местни емитенти. Към 30 юни 2006г., активите на Райфайзенбанк (България) ЕАД достигнаха 3 030,5 млн. лв., което е увеличение от 35,4%, в сравнение с първото полугодие на 2005г. Печалбата след данъчно облагане нарасна с 45,62% до 33,25 млн. лева, спрямо 30 юни 2005г.

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.