Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  “ФАРИН” АД емитира първа облигационна емисия с водещи мениджъри Райфайзенбанк (България) ЕАД и ОББ АД

  26.05.2006
   

  “ФАРИН” АД издаде първата си емисия корпоративни, обезпечени облигации с номинална стойност 5 млн. евро. Водещи мениджъри по сделката са Райфайзенбанк (България) ЕАД и ОББ АД. Емисията е за срок от 5 години и падеж на 17 май 2011 г. Купонът е плаващ в размер на 6-месечен Юрибор + 3.25% на годишна база. Главницата се изплаща на две равни погасителни вноски, на датите на последните две купонни плащания.
  Първичното записване на облигациите беше осъществено при условията на частно предлагане. На по-късен етап се планира вписване на емисията в регистъра на публичните емисии и регистрация за вторична търговия на БФБ – София АД.
  “ФАРИН” АД е фирма, работеща в аграрния сектор, регистрирана през 1997 г., с основна дейност търговия със зърнени култури. През 2000г. дружеството разширява дейността си и се утвърждава като една от водещите компании в продажбата, комисионната и посредническата дейност със селскостопанска продукция, препарати за растителна защита, торове, горива и семена, на дребно и едро.
  Със средствата от емисията облигации ще се рефинансират текущи задължения и ще се осигури финансиране за нови инвестиционни проекти на дружеството.
  След успешното приключване на тази двадесет и девета за Райфайзенбанк транзакция на българския първичен пазар на дългови инсттрументи като Водещ мениджър, банката потвърди за пореден път лидерската си позиция сред инвестиционните посредници. Общата номинална стойност на структурираните и пласирани облигации от 2003г. до този момент надхвърли 232 млн. евро.
  Обединена Българска Банка e Водещ мениджър и Ко-мениджър на 10 емисии корпоративни облигации на обща стойност 66 милиона Евро. Обединена Българска Банка e довереник на облигационерите на 18 емисии обезпечени облигации и по този показател е лидер на пазара.

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.