Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Комисията за финансов надзор потвърди проспектите за публично предлагане на дялове от осем фонда на австрийското дружество Райфайзен Кепитъл Мениджмънт

  20.01.2006
   

  На свое заседание Комисията за финансов надзор потвърди проспекти за публично предлагане на дялове на осем от най-успешно продаваните фондове на Raiffeisen Capital Management. Австрийската компания, която към септември 2005 управлява над 32 млрд. евро, е лидер в управлението на активи в Европа. Фондовете ще бъдат предлагани на местния пазар чрез каналите за продажби на “Райфайзенбанк-България” ЕАД. Наскоро лицензираното дружество “Райфайзен Асет Мениджмънт – България” ЕАД, което е 100% собственост на Райфайзенбанк (България) също ще предлага дялове на осемте фонда след приключване на процедурата по съдебната регистрация.
  Осемте фонда покриват широка гама от инвестиционни алтернативи в зависимост от инвестиционните цели, склонността към риск и предпочитаната валутна експозиция.

  Фондове инвестиращи в акции:

  • «Райфайзен Глобален Фонд в Акции» е с инвестиционен рейтинг. Инвестира 100% в акции, с регионален фокус върху Северна Америка, Европа и Япония. Доходността за 2005 г. е 21,69%.
  • «Райфайзен Фонд Евразия в Акции» е насочен към акции на страни от Централна и Източна Европа, както и Китай. Неговата доходност за последната година е 62,42%%.
  • «Райфайзен Източноевропейски Фонд в Акции» постига за последната година доходност от 60,79% и както подсказва името инвестира в акции на компании в Централна и Източна Европа.

  Балансирани фондове:

  • «Райфайзен Глобален Балансиран Фонд» разпределя портфейла си поравно в облигации и акции. Постигнатата от него доходност възлиза на 16,57%

  Фондове инвестиращи в облигации:

  • «Райфайзен Облигационен Фонд в долари» е с инвестиционен рейтинг и инвестира в правителствени облигации, деноминирани в щатски долари, както и в корпоративни облигации с висок кредитен рейтинг. Постигната доходност от фонда за изминалата година е 2,70%.
  • «Райфайзен Европлюс Облигационен Фонд» също е с инвестиционен рейтинг и е фокусиран върху еврооблигации. Максимално допустимия обем на облигациите, деноминирани в различна валута от евро е до 30%. Доходността за 2005 г. на фонда е 5,92%.
  • «Райфайзен Конвергентност към ЕС Фонд» инвестира в облигации на страни от Централна и Източна Европа. Доходността на фонда за последната година е 9,59%.
  • «Райфайзен Глобален Фонд в Облигации» е с инвестиционен рейтинг и включва в активите си глобални облигации. Постигнатата доходност за 2005 година на фонда е 8,76%.

  Наред с австрийските продукти, дружеството ще предлага и 4 собствени, местни фонда – “Райфайзен - (България) паричен пазар”, “Райфайзен- (България) облигации”, “Райфайзен – (България) акции” и “Райфайзен – (България) балансиран”. Проспектите на четирите дружества вече са внесени в Комисията за финансов надзор и чакат потвърждение.
  По този начин Райфайзен Асет Мениджмънт постига отлична комбинация между чуждестранни и местни инвестиционни решения и ще отговори максимално на постоянно нарастващите нужди на българските институционални и частни инвеститори към алтернативни и доходни спестовно-инвестиционни продукти.

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.