Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Комисията за финансов надзор потвърди проспектите за публично предлагане на дялове от четирите местни фонда на Райфайзен Асет Мениджмънт (България)

  20.02.2006
   

  На свое заседание Комисията за финансов надзор потвърди проспектите за публично предлагане на дялове от четирите местни фонда, организирани и управлявани от Райфайзен Асет Мениджмънт (България).
  Четирите фонда ще покриват широка гама от инвестиционни алтернативи, в зависимост от инвестиционните цели и склонността към риск.

  • Райфайзен (България) Паричен Пазар – фондът е с най-нисък рисков профил. Инвестиционната стратегия предвижда инвестиране до 90% от активите в консервативeн портфейл от дългови ценни книжа, както и в краткосрочни и средносрочни депозити на паричния пазар. 
  • Райфайзен (България) Облигации – този фонд с нисък до умерен риск. Стратегията му предвижда инвестиране до 90% от активите в дългови ценни книжа – ДЦК, ипотечни, корпоративни и общински ценни книжа, като се предлага възможност за допълнителни капиталови печалби, в зависимост от ценовите движения на облигационния пазар.
  • Райфайзен (България) Акции – фондът поема умерен до висок риск. Инвестиционната стратегия предвижда инвестиции до 90% от активите в български и чуждестранни акции с динамичен потенциал на растеж за постигане на по-висока печалба.
  • Райфайзен (България) Балансиран – фондът е с умерен риск. До 60% от активите се предвижда да бъдат инвестирани в дългови ценни книжа. С цел диверсификация на портфейла и в зависимост от пазарните условия, както и за постигането на по-висока доходност, управляващото дружество ще инвестира до 60% от активите си в акции.

  Преди месец Комисията за финансов надзор потвърди и проспектите на най-успешно продаваните фондове на Raiffeisen Capital Management.
  Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД, което е 100% собственост на Райфайзенбанк (България), ще започне да предлага активно дялове на осемте австрийски и четирите местни фонда. От началото на март 2006г., българските институционални и частни инвеститори ще имат възможност да вложат свободните си средства в алтернативни и доходни спестовно-инвестиционни продукти, организирани и управлявани от Райфайзен Асет Мениджмънт.

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.